[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Jan Machyl, Ph.D.

Ing. Jan Machyl, Ph.D.

Jan.Machyl (at) fs.cvut.cz

420605205921
(22 435) 9255

room: A-129, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2008

 • VLIV LOŽENÉHO PŘEVODU NA KVALITU REGULACE – Machyl, J., 2008
 • SIMULACE KASKÁDNÍ REGULACE SINCHRONNÍHO MOTORU VE DVOJHMOTOVÉ SOUSTAVĚ – Machyl, J., 2008

2007

 • Kinematic Errors – Machyl, J., 2007
 • Matematický model třífázového synchronního EC motoru – Machyl, J., 2007
 • Analýza chyb vloženého převodu realizovaného ozubeným řemenem – Machyl, J., 2007
 • Simulace kinematických chyb výstředných řemenic – Machyl, J., 2007

2004

 • Kynematické chyby převodů – Machyl, J., 2004
 • Kinematic Errors in Gearing – Machyl, J., 2004

2003

 • Vzájemné působení mechanické stavby a regulačních obvodů u pohonů výrobních strojů – Machyl, J. - Souček, P., 2003

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Stroj řady MTC se zvýšenou energetickou efektivitou o 15% – Matyska, V. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Kopal, M. - Sušek, J. - Neruda, H. - Dvořák, L., - Hodina, K., 2018
 • Stroj řady MCU se zvýšenou energetickou efektivitou o 20% – Matyska, V. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Kopal, M. - Dlouhý, M. - Jiříček, J. - Hála, F., - Kašpar, Š., 2018

2017

 • Siloměrný kozlík pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Červenka, J. - Drobílek, J. - Machyl, J. - Sušeň, J. - Janota, M. - Šputa, J. - Komárek, M. - Nevrlý, P. - Daněk, T. - Vyroubal, M., - Doubrava, V., 2017

2015

 • Speciální siloměrný kozlík pro snímání silových účinků hydraulických dílců modelového čerpadla – Chvojka, P. - Machyl, J. - Burian, D. - Drobílek, J. - Červenka, J. - Šputa, O. - Doubrava, V. - Komárek, M. - Vyroubal, M., - Nevrlý, P., 2015

2012

 • Řízení rychlé NC osy s klikovým mechanismem – Fiala, Š. - Machyl, J., - Souček, P., 2012

2011

 • Rozbor tuhosti C rámu lisu – Machyl, J. - Kim, Y., 2011
 • Zjišťování napjatosti v ocelových konstrukcích pomocí tenzometrických můstků – Machyl, J. - Štěpánek, O., 2011

2010

 • Řídící systém s měniči servopohonů – Zink, J. - Jančík, J. - Machyl, J., - Černý, R., 2010
 • FANUC - modulární vývojový stand – Jančík, J. - Zink, J., - Machyl, J., 2010

2009

 • Laboratorní pracoviště pro výzkum vlastností ozubených řemenů ve výrobních strojích – Machyl, J., 2009

2007

 • Laboratorní pracoviště pro výuku pohonů výrobních strojů a jejich řízení – Machyl, J. - Souček, P., 2007

2005

 • Stend pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., 2005

2004

 • Pracoviště pro řešení kinematických chyb ozubeného řemene – Souček, P. - Machyl, J., 2004

Software

2010

 • Software pro FANUC modulární vývojový stand – Jančík, J. - Machyl, J., 2010

2009

 • Software pro vyšetřování mechanických a kinematických vlastností ozubených řemenů – Machyl, J., 2009

2007

 • Laboratorní pracoviště pro výuku pohonů výrobních strojů a jejich řízení – Machyl, J., 2007

2005

 • Řídící software pro pneumatický stend pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., 2005

Zpráva

2018

 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Burian, D. - Krannich, T., - Machyl, J., 2018
 • Roční zpráva o řešení projektu E2K: odborné aktivity RCMT a HESTEGO v roce 2018 – Kolář, P. - Fiala, Š. - Habarta, T. - Krannich, T. - Novotný, L. - Andrlík, V. - Červenka, J. - Falta, J. - Kohút, P. - Lazák, T. - Machyl, J. - Moravec, J., - Šimůnek, A., 2018
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2018 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M., - Fiala, Š., 2018
 • Aplikace řešení pro minimalizaci teplotních deformací na obráběcí stroj EXPERTURN 3000 společnosti TOSHULIN – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Kohút, P. - Machyl, J. - Frkal, V., - Stříteský, P., 2018
 • WP5 – Souhrnná roční zpráva 2018 – Koubek, J. - Vyroubal, J. - Machyl, J. - Kolář, M., - Zink, J., 2018
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., 2018

2017

 • Výzkum statických deformací a dynamického chování obráběcích center TOS Kuřim – Sulitka, M. - Šimůnek, A. - Okénka, M. - Moravec, J. - Burian, D., - Machyl, J., 2017
 • Siloměrný kozlík pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Machyl, J. - Červenka, J., - Janota, M., 2017
 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Chvojka, P. - Burian, D. - Machyl, J., - Červenka, J., 2017
 • CK-SVT WP06 – Shrnující zpráva za rok 2017 – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Kohút, P. - Kekula, J. - Machyl, J. - Okénka, M. - Koubek, J. - Vrba, P., - Smolík, J., 2017

2016

 • Analýza velkého rozptylu sklopných sil loketní opěrky - SK 37 – Škoda Octavia III – Machyl, J. - Chvojka, P., - Burian, D., 2016
 • Ověření vlastností a kalibrace siloměrného kozlíku pro měření provozních veličin čerpadel – Chvojka, P. - Burian, D. - Drobílek, J. - Červenka, J. - Machyl, J., - Janota, M., 2016
 • Analýza velkého rozptylu sklopných sil loketní opěrky – SK 37 – Škoda Octavia III – Andrlík, V. - Burian, D. - Chvojka, P., - Machyl, J., 2016

2015

 • Měření deformací plastové krycí mřížky reproduktoru – Machyl, J. - Burian, D., - Chvojka, P., 2015
 • DV#6 (2015-3) Návrh řešení pro minimalizaci teplotních deformací obráběcího stroje společnosti TOSHULIN – Horejš, O. - Morávek, M. - Mareš, M. - Hornych, J. - Fiala, Š. - Machyl, J. - Chvojka, P., - Smolík, J., 2015
 • Popis konstrukce siloměrného kozlíku pro měření provozních veličin čerpadel Sigmy Lutín – Chvojka, P. - Machyl, J. - Burian, D. - Drobílek, J., - Červenka, J., 2015
 • Snížení spotřeby energie na otočném stole KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Krannich, T. - Smolík, J. - Sobola, J. - Kupka, P., - Kučera, J., 2015
 • Snížení spotřeby energie na otočném stole KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Smolík, J. - Krannich, T., - Sobola, J., 2015

2014

 • Vývoj koncepce siloměrného kozlíku pro měření provozních veličin čerpadel Sigmy Lutín – Chvojka, P. - Machyl, J. - Burian, D., - Grau, J., 2014
 • Analýza hydroagregátu a havarijní brzdy stolu KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J., - Krannich, T., 2014
 • Točivé elektrické stroje – třídy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchronních motorů nakrátko – Machyl, J. - Vyroubal, J., 2014
 • DV#5 (2014-1) - Otestování různých přístupů k powermanagementu strojů – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Černý, R. - Kolář, M. - Krannich, T. - Máca, O. - Smolík, J., - Žilka, M., 2014

2013

 • DV#5 (2013-1) Znalostní báze pro provádění analýz životního cyklu (LCA) – Holkup, T. - Machyl, J. - Mašek, P. - Vyroubal, J. - Zink, J. - Jančík, J. - Rybín, J. - Smolík, J. - Weinzettel, J. - Kudláček, I. - Žilka, M., - Tichá, M., 2013

2012

 • Půjčovna mobilní měřicí a laboratorní techniky pro doktorandy – Machyl, J., 2012
 • DV#5 (2012) Metodika a zařízení pro provádění měření spotřeby el. energie výrobních strojů – Vyroubal, J. - Zink, J. - Jančík, J. - Machyl, J. - Holkup, T., - Smolík, J., 2012

2011

 • Ecodesign OS - Současný stav a praktické aplikace – Blecha, P. - Smolík, J. - Holkup, T. - Vyroubal, J. - Švéda, J., - Machyl, J., 2011

2005

 • Experimentální výzkum struktur mechanismu elektro-pneumatického ručního kladiva. Měření a vyhodnocení parametrů konstrukce mechanismů elektro-pneumatického kladiva firmy NAREX a referenčních typů kladiv pro verifikaci simulačního modelu – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., 2005
 • Experimentální výzkum struktur mechanismu elektro-pneumatického ručního kladiva. Projekt a realizace stendu pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., 2005

Sborník

2007

 • Sborník příspěvků z 1. ročníku mezinárodní konference Automatizace výrobních strojů 2007 – Jalová, M. ed. - Jalový, M. ed. - Krannich, T. ed., - Machyl, J. ed., 2007