[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

Ing. Miroslav Ondráček, Ph.D.

Ing. Miroslav Ondráček, Ph.D.

Miroslav.Ondracek (at) fs.cvut.cz

Subnet manager / Department of Production Machines and Equipment / Faculty of Mechanical Engineering

420605205902
420221990902

room: A-143, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2005

 • Experimentální stroj LM-2 – Smolík, J. - Kukačka, M. - Kolář, P. - Ondráček, M. - Novotný, O., - Sedláček, P., 2005

2002

 • Veletrh BIMU Milano: rostoucí zájem mládeže – Hanáček, L. - Ondráček, M., 2002
 • Automatická výměna nástrojů a obrobků – Ondráček, M. - Hanáček, L., 2002

Stať ve sborníku

2008

 • Effective Techniques for Building FEM Submodels of Components and Structural Joints – Ondráček, M. - Holkup, T., - Vojna, J., 2008

2007

 • Stavba nosných soustav – Ondráček, M. - Lysák, P. - Hudec, J. - Smolík, J., - Holkup, T., 2007
 • Structural Joints in FE Models - Effective Submodeling – Ondráček, M. - Holkup, T. - Bárta, P., - Vojna, J., 2007

2005

 • Influence of the Weld to the Global Parts Behavior – Smolík, J. - Ondráček, M., 2005

2004

 • The Axially Compliant Suspension for Secondary Part of Linear Motors – Bubák, A. - Novotný, O., - Ondráček, M., 2004
 • Surface Covering for High Dynamic Movable Axes – Kolář, P. - Ondráček, M., 2004
 • Systémy AVN, AVO a manipulace s třískami – Kukačka, M. - Ondráček, M., 2004
 • Pohony a komponenty rotačních a lineárních os – Bubák, A. - Domša, P. - Novotný, L. - Ondráček, M., - Souček, P., 2004

2003

 • Zkušební stav s vysoce dynamickou pohybovou osou poháněnou lineárním motorem – Ondráček, M. - Smolík, J. - Bubák, A., - Novotný, O., 2003
 • New conception of milling centres for high speed cutting – Smolík, J. - Houša, J. - Ondráček, M. - Novotný, O. - Kolář, P. - Sedláček, P., - Přiklopil, A., 2003
 • Zkušební stav s vysoce dynamickou pohybovou osou poháněnou lineárním motorem – Bubák, A. - Ondráček, M. - Smolík, J., - Novotný, O., 2003

2002

 • Komponenty obráběcích strojů – Ondráček, M. - Přiklopil, A., 2002

2001

 • Light and stiff structural part of machine tool with linear motors – Houša, J. - Smolík, J., - Ondráček, M., 2001
 • Stavba málo hmotných tuhých dílů – Smolík, J. - Novotný, O., - Ondráček, M., 2001
 • Effect of vibration in high performance milling – Ondráček, M., 2001
 • Light And Stiff Structural Part Of Machine Tool With Linear Motors – Houša, J. - Smolík, J., - Ondráček, M., 2001
 • Lehké a tuhé konstrukce pohybujících se částí obráběcích strojů – Ondráček, M. - Smolík, J., - Houša, J., 2001
 • Systémy automatické výměny nástrojů (AVN) – Ondráček, M., 2001
 • Systémy automatické výměny nástrojů (AVN) – Ondráček, M., 2001
 • Přímočará vedení a jejich krytování – Ondráček, M., 2001
 • Stavba málo hmotných tuhých dílů – Smolík, J. - Novotný, O., - Ondráček, M., 2001

Patent, užitný a průmyslový vzor

2009

 • Deskový teleskopický kryt, zejména pro obráběcí a tvářecí stroje – Kolář, P. - Ondráček, M., - Houša, J., 2009

2007

 • Surface Telescopis Covers Especially for Machine Tools – Kolář, P. - Ondráček, M., - Houša, J., 2007

2005

 • Deskové teleskopické kryty, zejména pro obráběcí a tvářecí stroje – Kolář, P. - Ondráček, M., - Houša, J., 2005

2004

 • Deskové teleskopické kryty, zejména pro obráběcí a tvářecí stroje – Kolář, P. - Ondráček, M., - Houša, J., 2004
 • Deskové teleskopické kryty, zejména pro obráběcí a tvářecí stroje – Kolář, P. - Ondráček, M., - Houša, J., 2004

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Hydrostatické vedení lineárního motoru – Ondráček, M. - Smolík, J., - Holkup, T., 2011

2010

 • Mechatronický koncept vodorovných strojů – Kozlok, T. - Chadima, L. - Burik, J. - Sedlák, J. - Smolík, J. - Švéda, J. - Koubek, J. - Diviš, I. - Novotný, L. - Černý, R. - Hovorka, J. - Kolář, P. - Ondráček, M. - Sedláček, P. - Beneš, P. - Horejš, O. - Hornych, T. - Mareš, M. - Rybář, P. - Šindler, J. - et al., 2010

2009

 • Zařízení pro měření pasivních odporů vřetenových ložisek – Ondráček, M. - Holkup, T., 2009

2007

 • Horizontální frézovací stroj SPEEDtec – Ondráček, M., 2007

2005

 • Stand dvouosých rovinných krytů – Kolář, P. - Ondráček, M., 2005
 • STD-23 - stand pro testy vlivu provaření – Smolík, J. - Ondráček, M., 2005

2004

 • Teleskopické deskové krytování vysoce dynamických obráběcích strojů – Kolář, P. - Ondráček, M., 2004
 • Experimentální frézovací stroj LM-2 – Smolík, J. - Burian, D. - Houša, J. - Hudec, J. - Kolář, P. - Kukačka, M. - Novotný, O. - Ondráček, M. - Sedláček, P., - Bubák, A., 2004

2003

 • Zkušební stand s lineárním motorem STD – Houša, J. - Novotný, O. - Ondráček, M. - Smolík, J., - Bubák, A., 2003

Zpráva

2018

 • Výpočtový a konstrukční návrh vřetenových hlav – Sova, J. - Ondráček, M. - Marek, P. - Šimůnek, A. - Stach, E., - Kolář, P., 2018

2017

 • Roční zpráva aktivit dalšího účastníka ČVUT-RCMT v projektu „Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů“ – Ondráček, M. - Kekula, J. - Kohút, P. - Smolík, J. - Horejš, O., - Mareš, M., 2017

2014

 • LAMMB: souhrnná odborná výzkumná zpráva popisující spolupráci v oblasti konstrukce vřeten, vřeteníku a ložisek – Ondráček, M. - Sova, J. - Červenka, J. - Kolář, P., - Kubera, O., 2014

2013

 • Závěrečná zpráva za projekt CS Lyon – Ondráček, M., 2013
 • Průběžná zpráva řešení projektu TA02010863 - "Kompenzace dynamických účinků obráběcích strojů" v roce 2013 – Novotný, L. - Červenka, J. - Fiala, Š. - Janota, M. - Ondráček, M. - Pohl, K. - Prášil, D. - Šindler, J. - Smrž, M. - Švéda, J., - Smolík, J., 2013
 • Zpráva z měření stavěcích klínů z produkce Tajmac a BWF – Novotný, L. - Červenka, J. - Ondráček, M. - Prášil, D. - Švéda, J., - Smolík, J., 2013
 • DV#04 Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2013 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Diviš, I. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Fojtů, P. - Janota, M. - Koubek, J. - Lysák, P. - Ondráček, M. - Smrž, M. - Souček, P. - Švéda, J. - Swaczyna, Z., - Smolík, J., 2013

2012

 • Odborná zpráva o postupu jednotlivých prací a dosažených výsledcích – Sulitka, M. - Ondráček, M. - Lysák, P. - Zavázal, T. - Šindler, J. - Smolík, J. - Ťupa, Š. - Sobola, J. - Kupka, P. - Jonáš, R. - Malík, T. - Logvin, Vl. - Hlavatý, Vl., - Kubíček, J., 2012
 • Předkonstrukční návrh zařízení pro testy životnosti klínových řemenů – Ondráček, M. - Novotný, L., - Ťupa, Š., 2012

2011

 • Návrh modulární řady pětiosých frézovacích strojů – Ondráček, M. - Smolík, J. - Kolář, P., - Vrba, P., 2011
 • Roční zpráva za projekt CNC kámen – Ondráček, M. - Smolík, J. - Sulitka, M. - Červenka, J. - Sušeň, J., - Maršán, Z., 2011
 • Studie rekonfigurovatelnosti obráběcího centra Intetip – Ondráček, M. - Smolík, J. - Kolář, P. - Sulitka, M. - Lysák, P., - Vrba, P., 2011
 • Moderní komponenty obráběcích strojů – Ondráček, M. - Sulitka, M. - Hornych, T. - Švéda, J. - Rybář, P. - Lysák, P. - Diviš, I. - Koubek, J., - Šindler, J., 2011
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.1 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Kolář, P. - Holkup, T. - Stach, E., - Mareš, M., 2011
 • Závěrečná zpráva za projekt "Seismicky vyvážený obráběcí stroj" – Ondráček, M. - Smolík, J. - Janota, M. - Novotný, L. - Hornych, J. - Horejš, O. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Hovorka, J. - Rybář, P., - Mareš, M., 2011

2010

 • Nové pokročilé komponenty obráběcích strojů – Ondráček, M. - Smolík, J. - Novotný, L. - Hornych, T. - Hovorka, J. - Švéda, J. - Diviš, I. - Koubek, J. - Kubera, O. - Beneš, P. - Červenka, J., - Černý, J., 2010
 • Závěrečná výzkumná zpráva projektu 1.4.1 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Kolář, P. - Holkup, T. - Stach, E., - Mareš, M., 2010
 • Roční zpráva "Seismicky vyvážený obráběcí stroj" za rok 2010 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Novotný, L. - Hornych, J. - Horejš, O. - Veselý, J., - Mareš, M., 2010

2009

 • Závěrečná výzkumná zpráva projektu 1.4.1 – Stebel, J. - Ondráček, M. - Smolík, J. - Kolář, P. - Holkup, T. - Stach, E. - Mareš, M., - Horák, K., 2009
 • Roční zpráva "Seismicky vyvážený obráběcí stroj" za rok 2009 – Ondráček, M. - Novotný, L. - Horejš, O., - Repák, T., 2009

2008

 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.1. za rok 2008 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Burian, D. - Hudec, J. - Holkup, T. - Lašová, V. - Vojna, J. - Kuželka, J., - Mareš, M., 2008
 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2. - část 2 – Ondráček, M. - Smolík, J. - Sedláček, P. - Kulíšek, V. - Dvořák, M., - Vrba, P., 2008
 • Roční zpráva - Seismicky vyvážený obráběcí stroj za rok 2008 – Ondráček, M. - Novotný, L. - Horejš, O. - Sulitka, M. - Hovorka, J. - Rybář, P., - Repák, T., 2008

2007

 • Zpřesnění modelování svárových spojů pomocí MKP – Ondráček, M., 2007
 • Konstrukční návrh brousicího vřetena stroje Jupiter 125 – Ondráček, M. - Kolář, P. - Holkup, T., - Sedláček, P., 2007
 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2 - část 2 – Smolík, J. - Kozlík, F. - Kulíšek, V., - Ondráček, M., 2007

2006

 • MKP analýza stroje FRPQ300 – Sedláček, P. - Horejš, O. - Ondráček, M. - Bárta, P., - Sulitka, M., 2006
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.1 – Holkup, T. - Bárta, P. - Hudec, J. - Kolář, P. - Ondráček, M. - Hnátík, J. - Vojna, J., - Dvořák, M., 2006

2005

 • Závěrečná zpráva projektu 1.2.2 – Kosnar, M. - Lašová, V. - Ondráček, M. - Sedláček, P. - Vojna, J. - Novotný, O., - Smolík, J., 2005
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.1 – Kolář, P. - Ondráček, M. - Hudec, J. - Šmaus, M. - Hnátík, J., - Smolík, J., 2005
 • Návrh chladící soustavy a jejich komponentů pro brusku BK75 CNC – Horejš, O. - Ondráček, M., 2005

2004

 • Experimentální frézovací stroj LM-2 – Kolář, P. - Ondráček, M. - Smolík, J. - Novotný, O. - Kukačka, M. - Bubák, A. - Hudec, J. - Šafek, J. - Burian, D. - Černý, R., - Janda, M., 2004

2003

 • Experimentální stroj LM-2 (2003) – Kolář, P. - Bubák, A. - Ondráček, M. - Sedláček, P. - Smolík, J. - Kukačka, M. - Janota, M. - Hudec, J., - Burian, D., 2003

2002

 • Konstrukční návrh LM-2 v3 (část II.) – Smolík, J. - Ondráček, M. - Kolář, P. - Sedláček, P. - Novotný, O., - Přiklopil, A., 2002
 • Zkušební stand STD-1, část I. (konstrukce v1, v2a, v2b) – Ondráček, M. - Bubák, A., - Novotný, O., 2002
 • Stroj LM-2 (2002) – Kolář, P. - Novotný, O. - Ondráček, M. - Sedláček, P., - Smolík, J., 2002

2001

 • Obráběcí centrum pro HSC s vysokými dynamickými parametry – Hanáček, L. - Houša, J. - Kolář, P. - Novotný, O. - Ondráček, M. - Sedláček, P., - Smolík, J., 2001
 • Rešerše vysokorychlostních obráběcích strojů s lineárními servopohony – Ondráček, M. - Smolík, J., - Hanáček, L., 2001

Kvalifikační zpráva

2008

 • Výzkum málo hmotných a tuhých nosných dílů obráběcích strojů – Ondráček, M., 2008