[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Production Machines and Equipment

People

doc. Ing. Pavel Bach, CSc.

doc. Ing. Pavel Bach, CSc.

Pavel.Bach (at) fs.cvut.cz

420605205911
420221990911

room: A-27, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FR-TI1/230  
  Tepelně stabilní konstrukce strojů a aplikace na MCV1000 – Bach, P. (2009-2010)

Článek v periodiku

2017

 • Tool Life of PM-HSS Cutting Tools when Milling of Titanium Alloy – Zeman, P. - Bach, P., - Trmal, G., 2017

2014

 • Dynamic forces in unstable cutting during turning operations – Bach, P. - Poláček, M. - Chvojka, P., - Drobílek, J., 2014

2011

 • Přesnost a tepelné jevy v obráběcích strojích, přesnost vřeten a přesnost kruhové interpolace dráhy nástroje – Bach, P. - Vyroubal, J., - Hornych, J., 2011

2010

 • Zkoušky přesnosti obráběcích strojů – Bach, P. - Svoboda, O., - Vyroubal, J., 2010

2008

 • Economy of Titanium Milling – Trmal, G. - Bach, P., 2008

2006

 • Causes of Machining Instability – Bach, P., 2006

2005

 • Měření vlastností obráběcích strojů – Bach, P., 2005

2004

 • Sledujeme aktivity a možnosti VCSVTT - Procedury a aparatury pro měření přesnosti chodu vřeten za rotace – Bach, P., 2004
 • Sledujeme aktivity a možnosti VCSVTT - Přístroje pro diagnostiku vřeten obráběcích strojů – Bach, P., 2004

2003

 • Chyby strojů je třeba kvantifikovat – Bach, P., 2003

Stať ve sborníku

2015

 • Tuning of an experimental device for measurement of dynamic complex forces when turning – Chvojka, P. - Drobílek, J. - Bach, P. - Poláček, M. - Burian, D., - Janota, M., 2015

2014

 • Dynamické síly působící v nestabilním řezu při soustružení – Bach, P. - Poláček, M. - Drobílek, J., - Chvojka, P., 2014
 • A METHOD OF IDENTIFICATION OF COMPLEX CUTTING FORCES ACTING IN UNSTABLE CUTTING PROCESS – Bach, P. - Poláček, M. - Chvojka, P. - Burian, D., - Drobílek, J., 2014

2012

 • High Performance Titanium Milling at Low Cutting Speed – Bach, P. - Trmal, J. - Zeman, P. - Malý, J., - Váňa, J., 2012

2011

 • Titanium Milling Using HSS Tools – Bach, P. - Zeman, P. - Malý, J., - Trmal, J., 2011

2010

 • Nízkorychlostní obrábění titanových slitin – Bach, P., 2010
 • Měření vlastností obráběcích strojů, metody a přístroje pro měření – Bach, P. - Chvojka, P. - Burian, D. - Vyroubal, J., - Horejš, O., 2010
 • Inteligentní a mechatronické systémy – Vaněk, J. - Bach, P. - Chvojka, P. - Burian, D. - Holkup, T. - Vyroubal, J. - Horejš, O. - Švéda, J., - Černý, J., 2010
 • Stroje na ozubení – Bach, P. - Smolík, J., - Hovorka, J., 2010

2009

 • Zpráva z mez. konf. "Smart Solutions for the Future of Metal Cutting 09" a "AeroMat 08" – Bach, P., 2009

2008

 • Use HSS Tools for Milling of Titanium Alloys! – Bach, P., 2008
 • Economy of Titanium Milling – Trmal, G. - Bach, P., 2008
 • HSS nástroje z PM ocelí pro frézování titanových slitin – Bach, P., 2008

2007

 • Měření hlučnosti, vibrací, přesnosti a statických, dynamických a tepelných deformací – Bach, P. - Burian, D. - Hornych, J., - Chvojka, P., 2007
 • Inteligentní systémy pro obráběcí stroj – Bach, P. - Švéda, J., - Veselý, J., 2007
 • Stroje na ozubení – Bach, P., 2007
 • Frézování titanových slitin HSS nástroji – Bach, P., 2007
 • Mezinárodní konference Vývoj výkonných výrobních strojů a procesů 2006 Wroclaw – Bach, P. - Zelený, J. - Šafek, J. - Sedláček, P. - Chvojka, P. - Novotný, L., - Holkup, T., 2007

2006

 • Optimal Modal Properties of Milling Spindles – Bach, P., 2006
 • Dynamic Problems of Milling Spindles – Bach, P., 2006
 • Dynamická omezení výkonnosti frézovacích nástrojů – Bach, P., 2006

2005

 • Dynamická omezení konstrukce vysokootáčkových frézovacích vřeten – Bach, P., 2005
 • Dynamická tuhost nástrojů pro frézování – Bach, P., 2005

2004

 • 3D Volumetric Positioning Accuracy: Measurement, Compensation and Verification – Svoboda, O. - Bach, P., 2004
 • 3D volumetric positioning masurement and compensation of 5-axis machines using vector technique – Svoboda, O. - Bach, P., 2004
 • Jak zvýšit produktivitu frézovacích vřeten? – Bach, P., 2004
 • Milling Spindle Optimization – Bach, P., 2004
 • Měření, monitorování a hodnocení vlastností obráběcích strojů – Bach, P. - Hornych, J. - Chvojka, P. - Janota, M. - Svoboda, O. - Šafek, J. - Vyroubal, J., - Zeman, P., 2004

2003

 • Dynamická stabilita obráběcích a obrábění – Bach, P., 2003
 • Dynamika frézovacích vřeten – Bach, P., 2003
 • Chvění při obrábění – Bach, P., 2003
 • Dynamics of machine tools spindles – Bach, P., 2003
 • Stabilita, přesnost a tepelné chování obráběcích strojů – Bach, P. - Svoboda, O., - Hanáček, L., 2003
 • Teplotní zdroje v obráběcích strojích – Hanáček, L. - Bach, P., 2003
 • Dynamic stiffnes of milling ceters – Bach, P., 2003
 • Stabilita výkonnostního frézování – Bach, P., 2003
 • Dynamická stabilita obráběcích a obrábění – Bach, P., 2003

2002

 • Tlumení rámů obráběcích strojů – Bach, P. - Novotný, O. - Janota, M., - Machanová, I., 2002
 • Vektorová metoda měření geometrické přesnosti obráběcích strojů – Bach, P., 2002
 • Nové metody testování mechanizmů – Bach, P., 2002
 • Přesnost obráběcích strojů – Bach, P. - Hanáček, L., 2002
 • Dynamika frézovacích center a stabilita obrábění – Bach, P., 2002
 • Analýza obráběcích strojů měřením – Bach, P., 2002
 • Soustruhy se svislou osou – Bach, P., 2002

2001

 • Posouzení dynamické tuhosti vertikálních frézovacích center – Bach, P. - Janota, M., 2001
 • Vibration Problems Of Machine Tools With Linear Motors And High Revolution Spindle – Bach, P., 2001
 • High Surface Quality Of Finishing At Heavy - Duty Lathes – Bach, P., 2001
 • Statické a dynamické deformace a geometrická přesnost MCFV 5050 LN – Bach, P., 2001
 • Chlazení lineárních motorů Siemens a tepelné chování stroje MCFV 5050 LN – Bach, P. - Hanáček, L., - Houša, J., 2001
 • Stroje na výrobu ozubení – Bach, P., 2001
 • IMTS 2000, měřící metody a spolehlivost – Bach, P., 2001
 • Posouzení dynamické tuhostii vertikálních frézovacích center – Bach, P. - Urbánek, S., 2001

2000

 • Rychlostní a tvrdé frézování ozubení – Bach, P., 2000

Patent, užitný a průmyslový vzor

2006

 • Čidlo pro měření podpovrchových teplot statických a/nebo pohyblivých částí strojních zařízení – Bach, P. - Hornych, J., 2006

Prototyp, funkční vzorek

2007

 • Horizontální vřeteno dřevoobráběcího stroje – Bach, P. - Chvojka, P. - Kolář, P., - Phamová, L., 2007

2005

 • Systém monitorování vibrací a teploty obráběcích strojů - SPDV – Chvojka, P. - Burian, D., - Bach, P., 2005

Zpráva

2015

 • Vývoj speciální metodiky na potlačení samobuzeného kmitánéí při frézování – Bach, P. - Drobílek, J., - Chvojka, P., 2015
 • Výzkum komplexních řezných sil při ortogonálním soustružení – Bach, P. - Poláček, M. - Chvojka, P. - Janota, M., - Drobílek, J., 2015

2014

 • Dynamické komplexní síly a výchylky existující v nestabilním řezu při soustružení – Bach, P. - Poláček, M. - Chvojka, P. - Janota, M., - Drobílek, J., 2014

2013

 • Dynamické koeficienty řezné síly – Poláček, M. - Bach, P. - Chvojka, P. - Drobílek, J., - Burian, D., 2013

2012

 • Výzkumná zpráva SGS11/117/OHK2/2T/12 za rok 2012 – Burian, D. - Bach, P. - Drobílek, J. - Zeman, P. - Morávek, M. - Demčák, D. - Kavale, L. - Vyroubal, J., - Malý, J., 2012

2011

 • Karusely - diagnostická specifika těchto strojů – Bach, P. - Janota, M. - Chvojka, P., - Burian, D., 2011
 • Výzkumná zpráva 11.FS.02 SGS-TepCha za rok 201 – Burian, D. - Bach, P. - Drobílek, J. - Zeman, P. - Horný, T. - Malý, J. - Vyroubal, J. - Morávek, M. - Demčák, D., - Kavale, L., 2011

2010

 • Vyhledávání stabilních oblastí při obrábění strojů – Poláček, M. - Bach, P. - Zeman, P. - Janota, M., - Trmal, I., 2010
 • Měření přesnosti 5ti osých obráběcích center (rešerše - první část) – Bach, P. - Trmal, I., 2010

2009

 • Analýza měření vřeten + analýza diagnóz vřeten pro vývoj expertního systému – Bach, P. - Chvojka, P., - Burian, D., 2009
 • Výkonné diagnostikovatelné soustřenické vřeteno – Bach, P. - Kolář, P., - Chvojka, P., 2009
 • Konstrukce vřeten karuselů a svislých soustruhů – Bach, P., 2009
 • Soustružnická elektrovřetena - řešerše – Bach, P., 2009

2008

 • Zkoušky komerčních frézovacích vřeten – Bach, P., 2008
 • Komplexní analýza výsledků výzkumu v období 2005 až 2008 – Bach, P. - Vyroubal, J., - Hornych, J., 2008
 • Konstrukce protékaných rámů – Kopecký, M. - Bach, P., - Hornych, J., 2008

2007

 • Souhrnná zpráva o výsledcích projektu Přesnost za rok 2007 – Bach, P., 2007
 • Vybrané problémy stability procesu frézování – Bach, P. - Zeman, P., 2007
 • Směrnice pro konstrukci frézovacích vřeten – Bach, P., 2007
 • Návrh soustružnického vřetena – Bach, P. - Kolář, P., - Holkup, T., 2007
 • Analýza příčin nestability procesu obrábění – Bach, P. - Janota, M., 2007
 • Návrh konstrukce vřetena dřevoobráběcího stroje – Bach, P. - Kolář, P. - Holkup, T., - Phamová, L., 2007

2006

 • Výzkumná zpráva projektu 2.3.1A za rok 2006 – Bach, P., 2006
 • Návrh uložení horizontálního vřetene dřevoobráběcího stroje – Kolář, P. - Bach, P., 2006

2005

 • Výzkumná zpráva projektu 2.3.1.A za rok 2005 – Bach, P., 2005
 • Rezonance dynamometru KISTLER – Bach, P. - Janota, M., 2005

2004

 • Výpočet vřetena 1P23-1 – Bach, P. - Chvojka, P., 2004
 • Optimalizace výkonnosti frézovacích vřeten výpočtem – Bach, P., 2004
 • Dynamika a spolehlivost vřeten – Bach, P., 2004
 • Posouzení výkonnosti vřeten a nástrojů – Bach, P. - Kolář, P., 2004

2003

 • Tepelné chování stroje WRD 130 – Bach, P. - Hanáček, L., 2003
 • Vliv řezné rychlosti na plastické deformace obrobku při vázaném řezání hliníkové slitiny 2024-T351 – Bach, P., 2003
 • Geometrická přesnost karuselu SKL 12 – Bach, P. - Svoboda, O., 2003
 • Dynamická tuhost frézovacích center – Bach, P., 2003
 • Posudek dynamických vlastností vřetena Kessler – Bach, P., 2003
 • Karusel SKL 12 S A1 - příčiny chvění – Bach, P. - Chvojka, P., - Janota, M., 2003
 • Tepelné chování karuselu SKL 12 – Hanáček, L. - Bach, P., 2003
 • Dynamické vlastnosti FFQ 100A – Bach, P. - Chvojka, P., 2003
 • Směrnice pro návrh frézovacích elektrovřeten – Bach, P. - Kolář, P., 2003
 • Vyšetřování stability obrábění – Bach, P., 2003
 • Trijoint - kontrola dynamiky po konstrukční úpravě – Bach, P. - Chvojka, P., 2003
 • Trijoint - dynamická poddajnost a stabilita při obrábění – Bach, P. - Janota, M., 2003
 • Měření přímosti vodních ploch stojanů karuselu – Bach, P. - Hanáček, L., 2003
 • Turnmill-dynamické vlastnosti a stabilita při obrábění – Bach, P., 2003
 • Modální analýza obráběcího centra TURNMILL 1250 – Janota, M. - Bach, P., 2003

2002

 • Kompenzace geometrických chyb frézovacích center – Svoboda, O. - Bach, P., 2002
 • Teplotní pole karuselu SKL 12 - závěry – Hanáček, L. - Bach, P., 2002
 • Tlumení tenkostěnných svařenců pro obráběcí centra – Bach, P., 2002
 • Měření dynamických, tepelných a technologických vlastností výrobků firem Narex a Wohlhaupter – Bach, P. - Hanáček, L. - Janota, M. - Vaněček, D., - Zeman, P., 2002
 • Zkoušky frézovacího centra s lineárními motory MCFV 5050 LN – Bach, P., 2002
 • Tlumení rámů obráběcích strojů – Bach, P. - Novotný, O. - Janota, M., - Machanová, I., 2002
 • Tepelné chování karuselu SKL 10 – Bach, P. - Hanáček, L., 2002
 • Teplotní pole MCV 750 Speed – Bach, P. - Hanáček, L., 2002
 • Měření teplotních polí na strojích MCFV 1060 – Bach, P. - Hanáček, L., 2002
 • Měření tepelného chování soustružnického automatu MORI - SAY TM 626 – Bach, P. - Hanáček, L., 2002
 • Měření tepelného chování soustružnického automatu SAY 6/32 SAC – Bach, P. - Hanáček, L., 2002
 • Měření obráběcích strojů – Bach, P., 2002
 • Identifikace slabých míst rámu frézovacího centra FRFQ 200 – Janota, M. - Bach, P., 2002
 • Modální analýza MCV 750 Sprint – Janota, M. - Bach, P., 2002
 • Porovnání výsledků experimentální a analytické modální analýzy VOLNÁ DESKA – Machanová, I. - Bach, P., 2002
 • Dynamické vlastnosti loží brusek – Janota, M. - Bach, P., 2002
 • Měření tloušt´ky olejového filmu hydrostatického ložiska karuselu SKJ - 70 CNC – Bach, P. - Hanáček, L., 2002
 • Měření volumetrické přesnosti obráběcího centra MCFV 5050 LN – Bach, P. - Janda, M., - Hovorková, Z., 2002
 • Teplotní chování soustruhů SBL 500 (TRENS Trenčín) – Bach, P. - Hanáček, L., 2002

2001

 • Teplotní pole karuselu SKL 12 – Bach, P. - Hanáček, L., 2001
 • Zavádění vertikálně členěné metody HRP pro soustružnu v Jance Radotín – Bach, P., 2001
 • Dynamika soustruhů – Bach, P. - Janota, M., 2001
 • Kvalita soustružnického povrchu na hrotových soustruyích s oběžným průměrem 630 až 1500mm – Bach, P., 2001
 • Výzkum chování kuličkových šroubů s velkým stoupáním – Souček, P. - Bach, P. - Hanáček, L., - Přiklopil, A., 2001
 • Chvění soustruhu Masturn 50 – Bach, P., 2001
 • Hlučnost soustruhu Masturn 50 – Bach, P., 2001
 • Vibrace hrotové brusky BUB 50B CNC – Bach, P., 2001
 • Tepelné chování hrotové brusky BUB 50B CNC – Hanáček, L. - Bach, P., 2001
 • Měření obráběcích strojů – Bach, P., 2001
 • Stroje na výrobu ozubení EMO Hannover 2001 – Bach, P., 2001
 • EMO Hannover 2001 – Bach, P., 2001
 • Teplotní pole a deformace frézovacího centra FFQ 100 – Hanáček, L. - Bach, P., 2001

2000

 • Experimentální stanovení vlivu řezné rychlosti na průběh zbytkových pnutí při soustružení oceli 11 600 v rozsahu řezných rychlostí 50 až 400 m/min – Bach, P., 2000
 • Mikroskopická analýza a měření deformací při vysokorychlostním obrábění – Bach, P., 2000
 • Zpráva o realizaci projektu č.1 a 3 v roce 2000 – Bach, P., 2000

Kvalifikační zpráva

2005

 • Optimalizace výkonnosti obráběcích strojů – Bach, P., 2005

Sborník

2003

 • Zkoušení obráběcích strojů – Bach, P. ed., 2003

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2007

 • Technologie obrábění – Zeman, P. org. - Řasa, J. org. - Bach, P. org., - Mádl, J. org., 2007

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2011

 • Výkonné, nízko-rychlostní frézovaní titanu – Bach, P. - Zeman, P., 2011

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2010

 • Dynamické vlastnosti obráběcích strojů – Bach, P., 2010
 • Statika obráběcích strojů – Bach, P., 2010