[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

People

Ing. Michal Zoubek

Ing. Michal Zoubek

Michal.Zoubek (at) fs.cvut.cz

room: B1-22, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Navrhování konstrukcí z oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi typu Atmofix – Zoubek, M. - Kreibich, V., 2018
 • Ověření doby zasychání metodou s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání pro rychleschnoucí nátěrové hmoty – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Matas, F., 2018

2017

 • I koroze může být krásná – Zoubek, M. - Kreibich, V., 2017
 • Destruktivní měření tloušťky vícevrstvých nátěrových systémů – Zoubek, M., 2017
 • Unikátní dílo připomínající tragickou událost – Zoubek, M. - Krčilová, S., 2017

2016

 • Využití mikro a nanočástic pro funkční nátěrové hmoty – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Matas, F, - Herrmann, F, 2016
 • Nátěrové hmoty s vysokou korozní odolností pro všeobecné využití – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Marešová, D., - Kolář, M., 2016
 • Odolnost proti otěru povlaků žárového zinku s přídavkem cínu – Koudelková, L. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kuklík, V., 2016

2015

 • Vliv míchání na elektrickou vodivost povlaků – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T., - Matas, F., 2015
 • Efektivní způsob volby odmašťovacího prostředku – Zoubek, M. - Kopřiva, A., - Chábera, P., 2015
 • Properties of Functional Epoxy Coatings Modified by Carbon Nanoparticles – Diblíková, L. - Koukalová, A. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Herrmann, F., 2015

2014

 • Aplikace nátěrových systémů se zvýšenou elektrickou vodivostí – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Kreibich, V. - Valeš, M., - Herrmann, F., 2014
 • Nátěrové systémy s funkčními vlastnostmi – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Diblíková, L. - Koukalová, A., - Herrmann, F., 2014

2013

 • Nové otěruvzdorné nátěrové systémy s CNT nanočásticemi – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M., - Herrmann, F., 2013

Stať ve sborníku

2018

 • Navrhování konstrukcí z oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi typu Atmofix – Zoubek, M. - Kreibich, V., 2018
 • Nátěrové hmoty pro dočasnou protikorozní ochranu – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Kreibich, V. - Slovinec, M., - Matas, F., 2018
 • The influence of mixing on the functional properties of antistatic coatings containing nanoparticles – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Jirout, T., 2018
 • The influence of mixing on functional properties of conductive anti-static coatings – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Vlasáková, J. - Zasimenko, A., - Car, Z., 2018
 • Mýtus o navodíkování oceli mořením při žárovém zinkování – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., 2018
 • Případové studie: Realizace projektu s duplexním systémem – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., 2018
 • Sborník přednášek 24. konference žárového zinkování – Kuklík, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., 2018
 • The influence of surface pre-treatment and cleanness on adhesion of coating materials – Kudláček, J. - Zoubek, M., - Koudelková, L., 2018
 • Use of Nanomaterials and Conductive Polymers in Antistatic Coatings – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Zasimenko, A., 2018
 • Complex Control Method of Degreasing Process – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Chábera, P., - Abramov, A., 2018

2017

 • Původ červenohnědého zabarvení povlaku žárového zinku – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., 2017
 • USAGE OF CONDUCTIVE POLYMERS IN PAINT – Vlasáková, J. - Zoubek, M., 2017
 • EVALUATION OF DRYING TIME DURING FILM FORMATION OF FAST DRYING ORGANIC COATINGS USING MECHANICAL RECORDER – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Malá, R., - Matas, F., 2017
 • New Possibilities Of Detecting Contaminants Using UV-VSI Spectroscopy – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kopřiva, A., - Chábera, P., 2017
 • Resistance of Aluminum Alloys in an Environment With Increased Concentration Of Chlorides – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Tesaříková, P., 2017
 • Abrasion Resistance Of Hot Dip Galvanized Zinc Coatings With Tin Addition – Koudelková, L. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kuklík, V., 2017
 • The Device For Oil Film Coating – Kopřiva, A. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Chábera, P., 2017
 • Origin of Russet Coloring of Hot-Dip Galvanized Coating – Kuklík, V. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Svoboda, J., 2017
 • Analysis of Corrosion Attack on Kaplan Turbine Blades – Horník, J. - Zuna, P. - Zoubek, M. - Svobodová, M., - Chmela, T., 2017

2016

 • Detection of contamination for degreasing baths and service fluids – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Chábera, P., 2016
 • Coating materials for electrical conductive coatings – Otta, J. - Zoubek, M., - Kreibich, V., 2016
 • Anticorrosive properties of coating systems containing mg and zn particles on steel substrates – Moulis, T. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Kreibich, V., 2016
 • Anticorrosive properties of coating systems containing magnesium and zinc particles on an aluminium alloy 2024 – Fialová, L. - Moulis, T. - Zoubek, M., - Kudláček, J., 2016
 • New Antistatic Water-Soluble Coating Materials – Zoubek, M. - Otta, J. - Kreibich, V. - Matas, F, - Pepelnjak, T., 2016
 • Anticorrosive properties of coating systems containing magnesium particles on an aluminium alloy 2024 – Drašnar, P. - Fialová, L. - Zoubek, M., - Kudláček, J., 2016
 • Potential of anticorrosive protection of coating systems containing magnesium pigments – Zoubek, M. - Moulis, T. - Kudláček, J. - Herrman, F, - Car, Z., 2016
 • Hodnocení účinnosti procesu odmašťování – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kopřiva, A., - Chábera, P., 2016

2015

 • Vliv technologie přípravy kompozitních nátěrových hmot s příměsí funkčních plniv na aplikační a funkční vlastnosti – Zoubek, M., 2015
 • THE INFLUENCE OF A MIXING METHOD IN PREPARATION OF ANTISTATIC COATING MATERIALS ON A RESULTING ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF COATINGS – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T. - Matas, F., - Car, Z., 2015
 • Effect of the fillers dispersion on properties of coatings with specific functional properties – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Pepelnjak, T., 2015

2014

 • Functional Coating Systems Based on Epoxy Resins – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Svoboda, J., 2014
 • Coating Systems Based on Epoxy Resins with Antistatic Function – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Ficková, Z., - Pero, R., 2014

2013

 • The new wear-resistant coating system containing carbon nanotubes – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M. - Herrmann, F., - Car, Z., 2013

Zpráva

2018

 • Průběžná zpráva z řešení projektu za ČVUT v Praze Ú12133-2018-MEGA-04 – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Hylák, K., 2018

2017

 • Studie zařízení pro kontinuální kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Červený, J. - Hylák, K. - Svoboda, J., - Zoubek, M., 2017
 • Zařízení pro dávkové kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., 2017

2016

 • Hodnocení stavu PKO - zábradlí v železniční stanici Harrachov – Kudláček, J. - Zoubek, M., 2016
 • Diagnostický průzkumu PKO vnitřních ploch oblouků mostu ev.č. 19-028 včetně chemického rozboru původní PKO – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Svoboda, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kreibich, V., 2016
 • V458 – výstavba nového vedení (A.0042) – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Kuklík, V., - Valeš, M., 2016
 • V458 – výstavba nového vedení (A.0042) zkoušky prvků ocelové konstrukce – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Kuklík, V. - Tatíček, F., - Horník, J., 2016

2015

 • Hodnocení stavu PKO - Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Zoubek, M., - Kreibich, V., 2015
 • Hodnocení stavu PKO - Rekonstrukce Harrachovského tunelu – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Zoubek, M., 2015

2014

 • Povlaky z nátěrových hmot se zvýšenou vodivostí – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Benešová, D. - Zoubek, M. - Svoboda, J., - Tatíčková, Z., 2014
 • Výzkum odolnosti povrchové úpravy vůči abrazivnímu opotřebení – Kudláček, J. - Zoubek, M., 2014

Sborník

2018

 • Technological forum 2018 Book of Proceeding – Kudláček, J. ed. - Červený, J. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., 2018

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., 2017

2015

 • Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings – Benešová, D. ed. - Hrdinová, H. ed. - Kudláček, J. ed. - Tatíček, F. ed. - Tatíčková, Z. ed. - Kolařík, L. ed. - Drašnar, P. ed. - Vojkovský, K. ed. - Pačák, T. ed. - Zikmund, P. ed. - Zoubek, M. ed., - Rojek, P. ed., 2015

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Detection of contamination for degreasing baths and service fluids – Zoubek, M. - Kudláček, J., - Chábera, P., 2016