[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Manufacturing Technology

People

Ing. Petr Drašnar, Ph.D.

Ing. Petr Drašnar, Ph.D.

Petr.Drasnar (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2625

room: B1-22, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • VI20172019066  
  Výzkum a vývoj zařízení pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop – Drašnar, P. (2017-2019)

Článek v periodiku

2017

 • Za hranice kontroly předúpravy aneb zločinu v patách – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Chábera, P. - Havel, J., - Hlavín, P., 2017

2016

 • Využití mikro a nanočástic pro funkční nátěrové hmoty – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Matas, F, - Herrmann, F, 2016

2013

 • Zinc-Polytetrafluoroethylene (Zn-PTFE) Composite Coating with Exploitable Tribological Properties – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Pepelnjak, T. - Car, Z., - Pazderová, M., 2013
 • Nové otěruvzdorné nátěrové systémy s CNT nanočásticemi – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M., - Herrmann, F., 2013
 • Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Červený, J. - Valeš, M., - Herrmann, F., 2013
 • Vnitřní napětí při galvanickém pokovení a design experimentálního galvanizéru – Pakosta, M. - Drašnar, P., - Svoboda, M., 2013

2012

 • Zlepšení tribologických vlastností kompozitních povlaků pomocí polymerních částic – Pazderová, M. - Diblíková, L. - Valeš, M., - Drašnar, P., 2012

2011

 • The properties of electrolytically deposited composite Zn-PTFE coatings – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Kráčmar, V., - Valeš, M., 2011
 • Vliv předúpravy povrchu na přilnavost KTL – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Kafka, J., 2011

2010

 • Povrchové úpravy závitových dvojic – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Benešová, D., 2010

2008

 • Otěruvzdorné PVD a CVD povlaky – Drašnar, P., 2008
 • Nanotechnologie v praxi – Drašnar, P., 2008

Stať ve sborníku

2018

 • Construction Progress In Contactless Detection Of Contaminants By UV-VIS Spectroscopy – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Havel, J. - Hlavín, P., - Mackerle, P., 2018
 • HROMADNÉ KATAFORETICKÉ LAKOVÁNÍ A TESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI KATOD – Hylák, K. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Matuška, Z., 2018
 • METHODS OF CLEANING ELECTRODES FOR BULK CATAPHORESIS – Hylák, K. - Drašnar, P. - Kudláček, J. - Jindřišek, M., - Pazderová, M., 2018
 • Electrode testing for cataphoretic coating small parts – Zbořil, P. - Hylák, K. - Drašnar, P., - Kudláček, J., 2018
 • Construction progress in contactless detection of contaminants by UV-VIS spectroscopy – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Havel, J. - Hlavín, P., - Mackerle, P., 2018
 • Water system and cleaning of these systems – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Pakosta, M., 2018

2017

 • Information-presentation educational path for students'self-study of engineering graphics – Drašnar, P. - Zhuykova, O.V. - Shikhova, O.F. - Sosnovich, E.V., - Chmelíková, G., 2017
 • CATAPHORESIS OF SMALL PARTS DEVICE CONSTRUCTION – Drašnar, P. - Kudláček, J., - Matuška, Z., 2017
 • Laser surface cleaning – Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Drašnar, P., 2017
 • Moderní PEO vrstvy jako alternativa konvenčnímu eloxování – Chvojka, M. - Kreibich, V., - Drašnar, P., 2017

2016

 • Light Blasting /Sweeping/ of Hot Galvanized Surface for Application of Coating Materials – Hylák, K. - Drašnar, P., - Kudláček, J., 2016
 • Anticorrosive properties of coating systems containing magnesium particles on an aluminium alloy 2024 – Drašnar, P. - Fialová, L. - Zoubek, M., - Kudláček, J., 2016

2015

 • HYDROGEN EMBRITTLEMENT EVEN DURING TUMBLING – Drašnar, P. - Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Szelag, P., 2015
 • PNEUMATIC BLASTING SUCTION DEVICE FOR FORMING A COHERENT STRUCTURE OF THE SAMPLE SURFACE – Červený, J. - Sedláček, A. - Kudláček, J., - Drašnar, P., 2015
 • The influence of hydrogen on the properties of titanium alloy Grade 2 – Hazdra, Z. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Machka, B. - Kudláček, J., - Brenner, O., 2015

2014

 • Zn-PTFE Coating made by using Operating Galvanizing Line – Drašnar, P. - Pakosta, M. - Kudláček, J. - Pajtaj, JP, - Benešová, D., 2014
 • Electrodeposited Ni Composite Coatings – Benešová, D. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kudláček, J., 2014
 • Sensor for Measuring Internal Stress in Electroforming – Pakosta, M. - Drašnar, P., - Ficková, Z., 2014
 • Coating Systems Based on Epoxy Resins with Antistatic Function – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Ficková, Z., - Pero, R., 2014
 • Thermochromic Painting Systems – Ficková, Z. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Matas, F., - Benešová, D., 2014
 • Agitation Processes in Surface Treatment Technologies – Benešová, D. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Brezovan, M., 2014
 • Composite Elecroplating Implemented in Operating Line – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Pakosta, M. - Pepelnjak, T., - Pajtai, J., 2014

2013

 • Čištění potrubních systémů a zařízení – Kreibich, V. - Agartanov, V. - Červený, J., - Drašnar, P., 2013
 • The new wear-resistant coating system containing carbon nanotubes – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M. - Herrmann, F., - Car, Z., 2013
 • Čištění potrubních systémů a zařízení – Kreibich, V. - Agartanov, V. - Červený, J., - Drašnar, P., 2013
 • Internal Stress in Electroforming and Design of Experimetnal Galvaniser – Pakosta, M. - Drašnar, P. - Benešová, D. - Ficková, Z. - Žák, V., - Svoboda, M., 2013
 • Electrodeposited Composite Coatings – Benešová, D. - Drašnar, P., 2013

2012

 • Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE – Drašnar, P. - Roškanin, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Valeš, M. - Diblíková, L. - Pazderová, M., - Pajtai, J., 2012
 • Introduction of new surface treatment technologies into practice - zinc based composite coating with PTFE particles – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Roškanin, P. - Pepelnjak, T. - Car, Z., - Valeš, M., 2012
 • Transfer nových technologií povrchových úprav do praxe - kompozitní povlak Zn-PTFE – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Roškanin, P. - Kreibich, V. - Vintiška, F., - Diblíková, L., 2012
 • Kompozitní povlak s nízkým koeficientem tření Zn-PTFE – Valeš, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Diblíková, L., - Pajtai, J., 2012

2011

 • The tribological properties of Zn-PTFE composite coatings – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Roškanin, P. - Pakosta, M. - Valeš, M., - Car, Z.C., 2011
 • PCN1 - Pulsátor cyklického namáhaní na zkoušení materiálu po technologickém zpracování – Vojkovský, K. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Drašnar, P., 2011
 • Analýza složení a tribologické vlastnosti Zn-PTFE povlaku – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Roškanin, P., - Kráčmar, V., 2011

2010

 • Composite coatings with electroplated Zn matrix – Drašnar, P., 2010
 • Hodnocení kompozitních galvanických povlaků pomocí Ramanovy spektrometrie – Drašnar, P. - Kudláček, J., 2010
 • Composition analysis of composite electrolytic coatings containing PTFE – Drašnar, P. - Kudláček, J., - Pakosta, M., 2010

2009

 • Elektrolyzér pro vylučování funkčních kompozitních povlaků – Kudláček, J. - Drašnar, P., 2009

2007

 • Chyby při alkalickém černění ocelí – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Červený, J., - Pakosta, M., 2007

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Způsob vytvoření kompozitní vrstvy na povrchu materiálu a kompozitní vrstva – Benešová, D. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Pakosta, M., 2018

2017

 • Kompozitní vrstva pro povrchovou úpravu materiálů – Benešová, D. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Pecháček, L., 2017

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Prototyp zařízení pro hromadné elektroforetické lakování – Matuška, Z. - Matuška, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Hylák, K. - Pazderová, M., - Jindřišek, M., 2018

2017

 • Experimentální laboratorní zařízení pro hromadné elektroforetické lakování – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Pazderová, M. - Matuška, Z., - Matuška, M., 2017

2014

 • Pokovovací vana pro vylučování elektrolytických kompozitních povlaků – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Kreibich, V., 2014

2013

 • Nové elektricky vodivé nátěrové systémy – Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Herrmann, F., 2013
 • Nové otěruvzdorné nátěrové systémy obsahující MWCNT nanočástice – Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Herrmann, F., 2013

2012

 • Zařízení pro urychlené korozní zkoušky řízenou kondenzací – Kudláček, J. - Červený, J., - Drašnar, P., 2012

Zpráva

2018

 • Modifikace zařízení pro kataforetické lakování drobných dílů Ú12133-2018-MEGA – 02 – Hylák, K. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Kuchař, J., 2018
 • Testování technologie hromadného kataforetického lakování Ú12133-2018-MEGA – 01 – Drašnar, P. - Hylák, K., 2018
 • Průběžná zpráva z řešení projektu za ČVUT v Praze Ú12133-2018-MEGA-04 – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Hylák, K., 2018

2017

 • Studie zařízení pro kontinuální kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Červený, J. - Hylák, K. - Svoboda, J., - Zoubek, M., 2017
 • Zařízení pro dávkové kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., 2017
 • Rešerže stavu problematiky kataforetického lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Hylák, K., 2017

2016

 • Diagnostický průzkumu PKO vnitřních ploch oblouků mostu ev.č. 19-028 včetně chemického rozboru původní PKO – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Svoboda, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kreibich, V., 2016
 • V458 – výstavba nového vedení (A.0042) – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Kuklík, V., - Valeš, M., 2016
 • V458 – výstavba nového vedení (A.0042) zkoušky prvků ocelové konstrukce – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Kuklík, V. - Tatíček, F., - Horník, J., 2016

2015

 • Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkouška solnou mlhou (ČSN EN ISO 9227) – Svoboda, J. - Drašnar, P., 2015
 • Hodnocení stavu PKO - Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Zoubek, M., - Kreibich, V., 2015

2014

 • Organické povlaky a jejich možné aplikace pro energetiku a energetické zařízení – Svoboda, M. - Benešová, D. - Drašnar, P., - Kudláček, J., 2014
 • Antikorozní nátěrové hmoty obsahující jako účinnou složku zinkové částice – Benešová, J. - Svoboda, M. - Benešová, D. - Drašnar, P., - Kudláček, J., 2014
 • Analýza funkčních povlaků pro možné aplikace na flexotiskové válce – Kudláček, J. - Benešová, D. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Pakosta, M., 2014
 • TAJMAC-ZPS odtrhové zkoušky – Drašnar, P. - Kudláček, J., 2014

2013

 • Metody stanovení působení vodíkové křehkosti na materiál – Vojkovský, K. - Kreibich, V. - Benešová, D. - Kudláček, J., - Drašnar, P., 2013

2012

 • Měření přilnavosti nových nátěrových systémů – Kudláček, J. - Červený, J. - Kreibich, V. - Benešová, D., - Drašnar, P., 2012
 • Posudek defektu galvanického Zn povlaku – Drašnar, P., 2012

2010

 • Posouzení přilnavosti - Nátěrové hmoty – Drašnar, P. - Kudláček, J., 2010
 • Kompozitní povlak Zn-PTFE vyloučený ze slabě kyselé lázně – Kudláček, J. - Drašnar, P., 2010
 • Hodnocení tribologických parametrů elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE na tribometru TOP3. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Červený, J., 2010
 • Materiálová analýza elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE pomocí Ramanovy spektroskopie. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Červený, J., 2010
 • Problematika materiálové analýzy elektrolyticky vylučovaných kompozitních povlaků Zn-PTFE pomocí SEM. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Benešová, D., 2010
 • Problematika materiálových a strukturních analýz elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE pomocí laserového konfokálního mikroskopu Olympus Lext OLS 3000. – Kudláček, J. - Drašnar, P., 2010

2008

 • Posudek přilnavosti epoxidové základní barvy – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Tatíček, F., 2008

Sborník

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., 2017

2015

 • Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings – Benešová, D. ed. - Hrdinová, H. ed. - Kudláček, J. ed. - Tatíček, F. ed. - Tatíčková, Z. ed. - Kolařík, L. ed. - Drašnar, P. ed. - Vojkovský, K. ed. - Pačák, T. ed. - Zikmund, P. ed. - Zoubek, M. ed., - Rojek, P. ed., 2015

2014

 • Technological Forum 2014 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Rojek, P. ed., 2014

2013

 • Technological Forum 2013 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Pres, P. ed., 2013

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2013

 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav - 10. Mezinárodní odborný seminář – Kreibich, V. org. - Kudláček, J. org., - Drašnar, P. org., 2013
 • IN-TECH 2013 – Car, Z. org. - Kudláček, J. org. - Szalay, T. org. - Pepelnjak, T. org. - Šikulec, L. org. - Kršulja, M. org. - Vojkovský, K. org. - Drašnar, P. org., - Pakosta, M. org., 2013
 • Technologické fórum 2013 – Kudláček, J. org. - Kolařík, L. org. - Kolaříková, M. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Tatíček, F. org. - Drašnar, P. org. - Benešová, D. org. - Ficková, Z. org., - Pres, P. org., 2013

2012

 • IN-TECH 2012 – Car, Z. org. - Kudláček, J. org. - Pepelnjak, T. org. - Šikulec, L. org. - Kršulja, M. org. - Hrvoje, R. org. - Drašnar, P. org., - Ostrá, V. org., 2012
 • Technologické fórum 2012 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Tatíček, F. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Kolařík, L. org., 2012

2011

 • Technologické fórum 2011 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Kolařík, L. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Tatíček, F. org., 2011

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2013

 • Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P., - Herrmann, F., 2013

2012

 • Technologie práškového lakování Dekoral – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Drašnar, P., 2012

2011

 • Technologie elektrolytického pokovení Zn-PTFE – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Červený, J. - Pajtai, J. - Diblíková, L. - Pazderová, M., - Valeš, M., 2011