[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

Master's

Magisterské

 • Měření zbytkových napětí s využitím DIC - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Karel Doubrava, téma k dizpozici
 • Výpočetní modelování únavových zkoušek v podmínkách frettingu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Martin Nesládek, téma k dizpozici
 • MKP simulace deformačního chování sendvičů s pěnovým a voštinovým jádrem - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Ctirad Novotný, téma k dizpozici
 • Tuhostní a pevnostní analýza spojů voštinových sendvičových konstrukcí s ohledem na teplotu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Ctirad Novotný, téma k dizpozici
 • DRUHOTNÉ EFEKTY OVLIVŇUJÍCÍ ÚNAVOVOU ŽIVOTNOST - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dizpozici
 • ANALYTICKÝ ROZBOR NAPĚŤOVÉHO STAVU NA ROVINĚ PŘI VÍCEOSÉM ÚNAVOVÉM ZATĚŽOVÁNÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dizpozici
 • VLIV STŘEDNÍHO NAPĚTÍ NA WÖHLEROVU KŘIVKU - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dizpozici
 • METODY TEORIE KRITICKÉ VZDÁLENOSTI PRO STANOVENÍ ŽIVOTNOSTI VRUBOVANÝCH TĚLES - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dizpozici
 • KRITICKÁ ROVINA PŘI ÚNAVOVÉM POŠKOZOVÁNÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dizpozici
 • KUMULACE ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dizpozici
 • ZPRACOVÁNÍ ZÁTĚŽNÉ CESTY PŘI MULTIAXIÁLNÍM ZATĚŽOVÁNÍ - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Jan Papuga, téma k dizpozici
 • Návrh zatlumení upínače obráběcího nástroje pomocí hybridního kompozitu - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Milan Růžička, téma k dizpozici
 • Návrh lehkého manipulátoru s využitím kompozitních prvků - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Milan Růžička, téma k dizpozici
 • Simulace hlubokého tažení MKP - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Miroslav Španiel, rezervované téma
 • Aplikace anisotropního modelu plasticity při simulacích tváření plechů - více
  3901T003 - Aplikovaná mechanika, Miroslav Španiel, téma k dizpozici
 • Korelace věku a delaminačních vlastností tepenné stěny - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Lukáš Horný, téma k dizpozici
 • Podmínky ztráty stability při nafukování nelineární trubice - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Lukáš Horný, téma k dizpozici
 • Vliv geometrických úchylek na spolehlivost zjišťování materiálových parametrů elastomeru pomocí nafukování trubice - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Lukáš Horný, téma k dizpozici
 • Mechanické vlastnosti elastomerů - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Lukáš Horný, téma k dizpozici
 • Integrální metody aplikované při nestacionárním proudění v tuhé trubici - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, David Hromádka, téma k dizpozici
 • Univerzální dynamický inflační test pro měkké tkáně, tkáňové analogy a grafty - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, David Hromádka, téma k dizpozici
 • Evoluce mechanických vlastností umělé cévní náhrady nebo jejich komponent v průběhu cyklického zatěžování - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Hynek Chlup, téma k dizpozici
 • Vliv tepelného vytvrzování na mechanickou odezvu cévní náhrady nebo její složek - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Hynek Chlup, téma k dizpozici
 • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu umělé cévní náhrady nebo jejich složek - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Hynek Chlup, téma k dizpozici
 • Vliv dávky záření (sterilizace) na mechanické vlastnosti kolagenní hmoty jako složky cévní náhrady - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Hynek Chlup, téma k dizpozici
 • Způsoby posuvu opto-mechanických podsestav v axiálním směru - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Petr Tichý, téma k dizpozici
 • Justáž rotačních optických prvků v opto-mechanické podsestavě - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Petr Tichý, téma k dizpozici
 • Uložení rotačních optických prvků s aktivním ofukováním optických ploch - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Petr Tichý, téma k dizpozici
 • Uložení rotačních optických elementů do mechanické sestavy - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Petr Tichý, téma k dizpozici
 • Vliv hydratace umělé cévní náhrady na mechanickou odezvu - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Jan Veselý, téma k dizpozici
 • Vliv uspořádání vrstev v kompozitní struktuře umělé cévní náhrady - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Jan Veselý, téma k dizpozici
 • Identifikace mechanických vlastností umělé cévní náhrady z inflačně-extenzního testu - více
  3901T052 - Biomechanika a lékařské přístroje, Jan Veselý, téma k dizpozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12105/temata_ZP