[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

Bachelor's

Bakalářské

 • Experimentální určení osové síly šroubu - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Doubrava, téma k dispozici
 • Letová měření na UL letounu - více
  2301R000 - bez oboru, Milan Dvořák, téma k dispozici
 • Deformační analýza křídla UL letounu - více
  2301R000 - bez oboru, Milan Dvořák, rezervované téma
 • Lokalizace poškození kompozitového dílu pomocí integrovaných snímačů - více
  2301R000 - bez oboru, Milan Dvořák, téma k dispozici
 • Měření deformací pomocí uhlíkových vláken - více
  2301R000 - bez oboru, Milan Dvořák, téma k dispozici
 • Porovnání zjišťování modulu pružnosti pmocí jednoosého tahu a nanoindentace - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Analýza adheze kolagenní nanovrstvy pomocí odtrhových zkoušek - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Zjišťování mechanických vlastností elastomerů - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Ztráta stability při nafukování hyperelastických trubic - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Nestability v mechanice nelineárních materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Vliv dávky záření (sterilizace) na mechanické vlastnosti kolagenní hmoty jako složky cévní náhrady - více
  2301R000 - bez oboru, Hynek Chlup, téma k dispozici
 • Vliv tepelného vytvrzování na mechanickou odezvu cévní náhrady nebo její složek - více
  2301R000 - bez oboru, Hynek Chlup, téma k dispozici
 • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu umělé cévní náhrady nebo jejich složek - více
  2301R000 - bez oboru, Hynek Chlup, téma k dispozici
 • EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNITŘ KOLENNÍ NÁHRADY ZA RŮZNÝCH PODMÍNEK - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Kronek, téma k dispozici
 • Návrh kompozitního absorbéru elektroformule - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Kulíšek, rezervované téma
 • Měření deformací pomocí digitální korelace obrazu - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kuželka, rezervované téma
 • Optimalizovaný návrh žerdi kompozitového kajakářského pádla - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Analýza tuhosti kompozitních nosníků - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Řízení dynamického inflačního testu a zpracování výstupního záznamu naměřených dat - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Nečas, téma k dispozici
 • Identifikace modelu z měření (model ucpávky) - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Modely ložisek pro dynamické simulace - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Modely převodovek pro dynamické simulace - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Experimentální a výpočtová analýza lepených spojů - více
  2301R000 - bez oboru, Ctirad Novotný, rezervované téma
 • MATEMATICKÝ POPIS WÖHLEROVY KŘIVKY - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Experimentální hodnocení mechanických vlastností polymeru - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Růžička, téma k dispozici
 • Odporové tenzometry - vlastnosti a jejich experimentální ověření - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Řezníček, rezervované téma
 • Vliv degradačních procesů na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Sedláček, téma k dispozici
 • Hodnocení únavových vlastností nové generace prostředků pro dlahovou osteosyntézu dlouhých kostí - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Sedláček, téma k dispozici
 • Analýza mechanických vlastností porézních keramických pěn pro náhrady kostní tkáně - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Sedláček, téma k dispozici
 • Studium degradace kolagenových nanovláken v simulovaném tělním prostředí - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Suchý, téma k dispozici
 • Vliv parametrů síťování na mechanické vlastnosti kolagenových scaffoldů pro kultivaci mesenchymálních kmenových buněk - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Suchý, rezervované téma
 • Vyšetřování mikromechanických vlastností titanových vzorků s modifikovaným povrchem - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Šepitka, téma k dispozici
 • Vyšetřování mikromechanických vlastností polyethylenových kloubních náhrad - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Šepitka, téma k dispozici
 • Modelování cyklické plasticity pro jednoosou napjatost - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Španiel, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh vinuté pružné spojky - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Vítek, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh vinuté šnekové převodovky - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Vítek, téma k dispozici
 • Delaminační pevnost elastických membrán tepenné stěny - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Mechanické vlastnosti polymerů - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Odhady parametrů S-N křivky - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Vliv střední hodnoty napětí na mez únavy vrubované součásti - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Papuga, téma k dispozici
 • IMPLEMENTACE ZAHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK RŮSTU TRHLINY DO DATABÁZE FINLIV - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Manipulační vozík pro děti - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Karel Vítek, rezervované téma

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12105/temata_ZP