[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]

Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics

Bachelor's

Bakalářské

 • Vznik plastického kloubu u nosníku - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Doubrava, téma k dizpozici
 • Ohybový snímač posuvu - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Doubrava, téma k dizpozici
 • Nestability v mechanice nelineárních materiálů - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dizpozici
 • Porovnání zjišťování modulu pružnosti pmocí jednoosého tahu a nanoindentace - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dizpozici
 • Zjišťování mechanických vlastností elastomerů - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dizpozici
 • Ztráta stability při nafukování hyperelastických trubic - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Horný, téma k dizpozici
 • Integrální metody aplikované při nestacionárním proudění v tuhé trubici - více
  2301R000 - bez oboru, David Hromádka, téma k dizpozici
 • Univerzální dynamický inflační test pro měkké tkáně, tkáňové analogy a grafty - více
  2301R000 - bez oboru, David Hromádka, téma k dizpozici
 • Vliv dávky záření (sterilizace) na mechanické vlastnosti kolagenní hmoty jako složky cévní náhrady - více
  2301R000 - bez oboru, Hynek Chlup, téma k dizpozici
 • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu umělé cévní náhrady nebo jejich složek - více
  2301R000 - bez oboru, Hynek Chlup, téma k dizpozici
 • Vliv tepelného vytvrzování na mechanickou odezvu cévní náhrady nebo její složek - více
  2301R000 - bez oboru, Hynek Chlup, téma k dizpozici
 • Hodnocení objemového otěru explantovaných vložek kyčelního kloubu - více
  2301R000 - bez oboru, Vlastimil Králík, téma k dizpozici
 • EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNITŘ KOLENNÍ NÁHRADY ZA RŮZNÝCH PODMÍNEK - více
  2301R000 - bez oboru, Jakub Kronek, téma k dizpozici
 • Měření deformací pomocí digitální korelace obrazu - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Kuželka, téma k dizpozici
 • Řízení dynamického inflačního testu a zpracování výstupního záznamu naměřených dat - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Nečas, téma k dizpozici
 • Identifikace modelu z měření (model ucpávky) - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dizpozici
 • Modely ložisek pro dynamické simulace - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dizpozici
 • Modely převodovek pro dynamické simulace - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Neusser, téma k dizpozici
 • Ztráta stability laminátových desek - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Padovec, téma k dizpozici
 • Analýza průhybu kompozitního nosníku v závislosti na orientaci vláken - více
  2301R000 - bez oboru, Zdeněk Padovec, téma k dizpozici
 • MATEMATICKÝ POPIS WÖHLEROVY KŘIVKY - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Papuga, téma k dizpozici
 • Experimentální hodnocení mechanických vlastností polymeru - více
  2301R000 - bez oboru, Pavel Růžička, téma k dizpozici
 • Odporové tenzometry - vlastnosti a jejich experimentální ověření - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Řezníček, téma k dizpozici
 • Vyšetřování mikromechanických vlastností titanových vzorků s modifikovaným povrchem - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Šepitka, téma k dizpozici
 • Vyšetřování mikromechanických vlastností polyethylenových kloubních náhrad - více
  2301R000 - bez oboru, Josef Šepitka, téma k dizpozici
 • Modelování cyklické plasticity pro jednoosou napjatost - více
  2301R000 - bez oboru, Miroslav Španiel, téma k dizpozici
 • Identifikace mechanických vlastností umělé cévní náhrady z inflačně-extenzního testu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Veselý, téma k dizpozici
 • Vliv hydratace umělé cévní náhrady na mechanickou odezvu - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Veselý, téma k dizpozici
 • Vliv uspořádání vrstev v kompozitní struktuře umělé cévní náhrady - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Veselý, téma k dizpozici
 • Mechanické vlastnosti polymerů - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Lukáš Horný, téma k dizpozici
 • Delaminační pevnost elastických membrán tepenné stěny - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Lukáš Horný, téma k dizpozici
 • IMPLEMENTACE ZAHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZKOUŠEK RŮSTU TRHLINY DO DATABÁZE FINLIV - více
  3901R051 - Konstruování podporované počítačem, Jan Papuga, téma k dizpozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12105/temata_ZP