[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Energy Engineering

People

Ing. Monika Vitvarová

Ing. Monika Vitvarová

Monika.Vitvarova (at) fs.cvut.cz

420778728298
(22 435) 2541

room: B1-523, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS10/156/OHK2/2T/12  
  STUDIE MOŽNOSTÍ VÝROBY VODÍKU POUŽITÍM VYSOKOTEPLOTNÍ ELEKTROLÝZY VODY V JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH S TLAKOVODNÍMI REAKTORY – Vitvarová, M. (2010-2011)

Stať ve sborníku

2017

 • Perspectives of Pre-combustion CCS Systems for Central Europe – Vitvarová, M. - Novotný, V., - Jakobsen, J. P., 2017
 • Minimizing the energy and economic penalty of CCS power plants through waste heat recovery systems – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M., - Hrdina, Z., 2017

2016

 • Case study of transport options for CO2 from IGCC coal power plant in the Czech Republic for storage – Veselý, L. - Skaugen, G. - Vitvarová, M. - Roussanaly, S., - Novotný, V., 2016
 • Effect of different configurations of physical solvent based acid gas removal and CO2 capture for IGCC CCS power plants – Novotný, V. - Vitvarová, M., 2016
 • Analysis and design of novel Absorption Power Cycle plants – Novotný, V. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Jakobsen, Jana P., 2016

2012

 • Use of biomass indirect dryer in power and heating plants – Dlouhý, T. - Havlík, J. - Vitvarová, M., - Dlouhý, J., 2012
 • Ekonomický potenciál aplikace sušení biomasy – Vitvarová, M. - Havlík, J., 2012

2011

 • Decentralizovaná kombinovaná výroba elektřiny, vodíku a metanolu – Petr, V. - Vitvarová, M., 2011

2010

 • Nuclear PWR power plant combined with production of hydrogen and synthetic fuels – Petr, V. - Vitvarová, M., 2010
 • Kotel na biomasu pro orc mikrokogenerační jednotku – Maščuch, J. - Vitvarová, M., - Vodička, V., 2010

2009

 • Feedwater heater repowering uhelné elektrárny – Vitvarová, M. - Kolovratník, M., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Nízkovýkonový turboexpandér - expandér první generace – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., 2018

Software

2016

 • Ekonomické hodnocení integrace CCS technologií typu pre-combustion do IGCC energetického zdroje na území ČR – Vitvarová, M. - Stříž, P. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Roussanaly, S., - Veselý, L., 2016

2013

 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., 2013
 • Bilanční model pro ekonomické posouzení projektů CCS – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Dlouhý, J., 2013

Zpráva

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., 2016

2015

 • Technicko-ekonomické posouzení nasazení systému záchytu CO2 v elektrárně – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Chánová, P. - Havlík, J., - Veselý, L., 2015
 • Oponentní studie koncepce velkých výrobních zdrojů Tepláren Brno, a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Vitvarová, M., 2015

2014

 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 3 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M. - Pilař, L., - Chánová, P., 2014
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 2 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M., - Chánová, P., 2014

2013

 • Studie energetického zdroje Plzeňský prazdroj a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013
 • Model pro podporu strategického plánování rozvoje TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013

2012

 • Studie rekonstrukce podnikové energetiky Momentive Sokolov na dvoupalivový systém – Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Vitvarová, M., - Funda, Z., 2012
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2012

Kapitola v knize

2018

 • Absorption Power Cycles with Various Working Fluids for Exergy-Efficient Low-Temperature Waste Heat Recovery – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Kolovratník, M., 2018

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • ERIN2012 – Hrdlička, J. org. - Bryksí, B. org. - Kolaříková, M. org. - Vitvarová, M. org., - Tomíček, J. org., 2012