CZ/EN

Aktuality

Fakulta strojní ČVUT v Praze na brněnském veletrhu

Publikováno: 17. 09. 2018

Navštivte nás, v rámci expozice ČVUT v Praze, na 60. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně! Přesvědčte se, že Fakulta strojní má značný inovační potenciál a může být užitečným partnerem firem – 1. až 5. října 2018.

STRUČNĚ O EXPONÁTECH FAKULTY STROJNÍ ČVUT V PRAZE

 • Projekt, který baví – Šachové figury
  Součástí výuky studentů je jejich účast na řešení ročně více než 150 projektů pro průmyslové partnery a na větším počtu interních projektů. Šachové figurky jsou příkladem zábavné formy projektované výuky. V rámci projektu výroby kompletní šachové partie si studenti prošli celý životní cyklus výrobku. Od fáze ideového návrhu a konstrukce, přes tvorbu programů pro CNC obráběcí stroje, produktivní a ekonomickou výrobu, až po zajištění kontroly kvality výrobků s využitím CMM technologií. Výsledkem je vlastní realizace precizně vyrobených figurek. V expozici ČVUT je můžete shlédnout a nad šachovnicí si pohovořit o budoucí spolupráci. Fakulta strojní je zajímavá partie.
 • Automatizace procesu kontroly kvality se zpracováním dat v rámci MES pro adaptivní regulaci výrobních procesů
  Požadavky na vyšší kvalitu průmyslových výrobků a tlak na zvyšování produktivity vyžaduje, aby se měřicí technika stala součástí výrobních procesů. Průběžné sledování parametrů dotykovým skenováním při výrobě je rychlejší, přesnější, spolehlivější a pomáhá snižovat ztráty na produkci. 
  Výsledkem dlouhodobé spolupráce firem Carl Zeiss spol. s.r.o. a ABB s.r.o. s Fakultou Strojní ČVUT v Praze je pracoviště automatizovaného procesu in-line kontroly kvality. Zpracování dat pro adaptivní regulaci výrobních procesů probíhá v rámci MES (Manufacturing Execution Systems). Je založeno na použití souřadnicového měřicího stroje ZEISS DuraMax ve spolupráci s kolaborativním průmyslovým robotem, který umožňuje i snadnou synchronizaci s dalšími systémy výrobní linky.
 • Formule Student
  Tým Fakulty strojní ČVUT v Praze již 10. rokem připravuje pokaždé nový model. Komisaři evropské soutěže Formula Student/SAE přísně hodnotí celou řadu kritérií. Analyzují technickou úroveň, bezpečnost, výsledky náklonových zkoušek, akceleraci, funkci brzd a hladinu hluku. Hodnotí také design, výši nákladů i marketing a závěrem je závod Endurance.
  Všechny uhlíkové a většinu hliníkových komponentů si studenti pod dohledem pedagoga sami navrhují a vyrábějí. Letos použili při vývoji formule několik nových technologií. Získané zkušenosti studenti výborně využijí v profesní kariéře. Tým CTU CarTech se letos zúčastnil čtyř soutěží Formule Student/SAE. Největším úspěchem je výborné třetí místo v Mostě. 
 • Vizitkomat – studentský projekt v trendu Průmysl 4.0
  Přístroj může vytisknout vizitky nebo prostřednictvím QR kódu generovaného webovou aplikací prezentovat informace o studiu upravené podle zájmu budoucího studenta. V projektu je integrována celá řada aktuálních technologií a několik vlastních konstrukcí. Komplexní mechatronické zařízení sestavili studenti za pomoci akademických pracovníků. Realizací projektu se studenti přiblížili požadavkům reálného pracovní prostředí.
 • Kolový mobilní robot
  Pro vozidla s obvyklým zavěšením kol je těžko prostupný terén s rozměrnými překážkami problém. Pásové podvozky a kráčivé mechanizmy jsou málo efektivní a pomalé. Vystavený funkční vzorek kolového mobilního robota představuje nové a jednodušší konstrukční řešení. Konstrukce založená na kolech kulového tvaru umožňuje překonávání větších překážek, než činí poloměr kola. Podvozek je využitelný pro široké spektrum mobilních mechanismů, pro specializovaná vozidla vojenská, důlní, inspekční, invalidní a další.  

 
Podrobnější odborné informace získáte od našich odborníků, které najdete během veletrhnu na stánku ČVUT v Praze.

Tiskovou zprávu Fakulty strojní ČVUT v Praze najdete zde.

V rámci doprovodného programu můžete také navštívit 19. ročník konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků s tématem Inteligentní výroba v digitální ekonomice.
Konference se koná ve středu 3. 10. 2018 od 8.30 do 18.00 hodin, v sále B Kongresového centra BVV, při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.
Účast na konferenci je po registraci bezplatná, počet míst je však omezen. Registrovaní účastníci mají zajištěn vstup na MSV.
Více informací včetně bezplatné registrace najdete na webu konference: http://www.rep.fs.cvut.cz/konference/

Pořadatelem je Ústav řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Záštitu nad konferencí převzali: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze a doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. – děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Pravidelným partnerem konference je Svaz strojírenské technologie. 

Zprávy z médií: