CZ/EN

Aktuality

Konference „Inteligentní výroba v digitální ekonomice“

Publikováno: 10. 09. 2018

Stagnující konkurenceschopnost a produktivita práce, neschopnost plnohodnotně naplňovat čím dál specifičtější a náročnější potřeby svých zákazníků v oblasti výroby, rostoucí různorodost výrobků nebo obtížná přizpůsobitelnost současným tržním podmínkám … to jsou jen některé problémy spojené se současnou průmyslovou výrobou, jejím řízením a navrhováním.

Zajímá Vás, jak si poradit s těmito problémy? Nebo se prostě jen zajímáte o současné a budoucí trendy v oblasti výroby a jejich aplikace? Potom navštivte 19. ročník konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků s tématem Inteligentní výroba v digitální ekonomice.

Konference se koná ve středu 3. 10. 2018 od 8.30 do 18.00 hodin, v sále B Kongresového centra BVV, při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Účast na konferenci je po registraci bezplatná, počet míst je však omezen. Registrovaní účastníci mají zajištěn vstup na MSV.
Více informací včetně bezplatné registrace najdete na webu konference: http://www.rep.fs.cvut.cz/konference/

Hlavním pořadatelem konference je Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav řízení a ekonomiky podniku.

Nad konferencí převzali záštitu:

  • Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. – děkan Fakulty strojní, České vysoké učení technické v Praze
  • Doc. Ing. Milan EDL, Ph.D. – děkan Fakulty strojní, Západočeská univerzita v Plzni

Partnery konference jsou:

  • Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni
  • ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA
  • Svaz strojírenské technologie
  • Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ
  • MM Průmyslové spektrum

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi.

Zprávy z médií