CZ/EN

Aktuality

Přihlášky k výběrovému řízení na studentskou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Publikováno: 06. 04. 2018

Otevírá se 2. kolo přihlášek k výběrovému řízení na studentskou mobilitu v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2018/2019. 

Přihlásit se můžete od soboty 7. 4. 2018 do neděle 15. 4. 2018 na stránce https://mobility.cvut.cz/, zároveň se přihlašte na jazykové písemné testy – angličtina 25. 4. 2018 od 9.00 hodin, budova CIIRC, u testů z němčiny mají studenti možnost se na ně hlásit, ale místo, den a čas si budou zájemci domlouvat individuálně.