CZ/EN

Aktuality

Sobotní „Den otevřených dveří“

Publikováno: 09. 02. 2018

Zveme všechny zájemce o studium i jejich rodiče na „Den otevřených dveří“ Fakulty strojní ČVUT v Praze.

  • Sobota 10. března 2018 od 10.00 hodin
  • Technická 4, Praha 6, Dejvice
  • Posluchárna 266 (2. patro)

Jak bude „Den otevřených dveří“ probíhat?

  • Nejprve vás přivítá děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
  • Následovat bude prezentace proděkana pro pedagogickou činnost doc. Ing. Jana Řezníčka, CSc.
  • Po prezentaci bude prostor na dotazy a diskuzi se zástupci fakulty.
  • Můžete se zeptat na vše, co souvisí s přihláškou ke studiu a hned jí také na místě se všemi přílohami odevzdat.

Více než na jiných vysokých školách se na naší fakultě snažíme připravit studenty nejen na strojařské aspekty jejich budoucího působení v praxi. „Proto jsem přišel s novými předměty Design v konstruování strojů nebo Kariéra v inženýrství, které mají studenty naučit uvažovat podnikatelsky,“ říká k tomu děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. „Je totiž důležité nejen něco nového vyvinout, ale umět to také prodat – doslovně i v přeneseném slova smyslu.“

Už nyní můžete vybírat   ČÍM CHCETE BÝT  !

Podmínky pro přijetí ke studiu najdete na této adrese:  https://www.fs.cvut.cz/podminky-pro-prijeti-ke-studiu/

Přihlášku ke studiu najdete na této adrese: https://prihlaska.cvut.cz/apps/kos/prihlaska/