CZ/EN

Aktuality

Odborníci z Ústavu Energetiky získali „Železnou hvězdu kvalitního wikipedisty“

Publikováno: 23. 01. 2018

Jedná se o malé poděkování za dlouhodobé úsilí při zakládání a zkvalitňování hesel, které se týkají jaderné techniky. Železná hvězda kvalitního wikipedisty – Wikivyznamenání 1. Třídy – je základní uživatelské vyznamenání české Wikipedie, které každoročně dostane cca 10-20 wikipedistů

Ústav energetiky Fakulty strojní ČVUT v Praze, společně se studenty v rámci předmětu „Seminář z jaderné energetiky I“, edituje wikistránky pod společným účtem Energetika_cvut_cz.  Cílem je doplňovat a zkvalitňovat informace z oblasti jaderné energetiky a přiblížit tak krátkou a výstižnou formou tuto oblast široké veřejnosti. Pod dohledem pedagogů studenti v rámci tohoto předmětu od roku 2013 upravili či doplnili celkem 14 hesel a vytvořili 21 nových hesel:

Upravená hesla Nově vytvořená hesla
Jaderná elektrárna
Jaderná energie
Jaderná energetika
Jaderný reaktor
Chicago Pile 1
Tlakovodní reaktor
Enrico Fermi
Havárie elektrárny Fukušima I
CANDU
HTGR
Prandtlovo číslo
Jaderná elektrárna Obninsk
Fritz Strassmann
EPR
SCRAM
Aktivní zóna
Jaderná elektrárna Shippingport
Jaderný palivový cyklus
Jaderný pohon
Jaderný pohon v kosmu
Jaderná elektrárna Calder Hall
Jaderné letadlo
Jaderný ledoborec
Přírodní jaderný reaktor
Grashofovo číslo
Nusseltovo číslo
Pecletovo číslo
Reaktor Jules Horowitz
Rychlý reaktor
Přepracované jaderné palivo
Objev neutronu
Kritický stav
Lehkovodní reaktor
MOX palivo
EBR-1