CZ/EN

Aktuality

Ocenění pro projekt „Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií“

Publikováno: 11. 01. 2018

Odborníci z Ústavu energetiky, Fakulty strojní ČVUT v Praze dosáhli ve spolupráci s dalšími kolegy z ČVUT, VUT v Brně, VŠB-TU Ostrava a Akademie věd velikého úspěchu. V soutěži mezi podanými projekty do výzvy OP VVV 19 Excelentní výzkum, se svým projektem „Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií“, zaměřeným na technologie CCS (Carbon Capture and Storage), umístili na 3. místě

Tento výzkumný projekt je pětiletý, podpořený řadou renomovaných zahraničních odborníků, a jeho hodnota přesahuje 320 miliónu Korun českých. Ocenění si také zaslouží fakt, že tento projekt připravený Ústavem energetiky Fakulty strojní, který byl vedením ČVUT koordinací přípravy pověřen, byl v dané výzvě jediným úspěšným projektem cíleným na problematiku energetiky.

pracoviste/12115/BECCSdiagram.jpgProjekt je zaměřen na realizaci výzkumu v oblasti záchytu CO2 ze spalovacích procesů s využitím biomasy – tzv. Bio-CCS, resp. využití zachyceného CO2 z tohoto procesu, tzv. Bio-CCU. Výzkum bude specificky zaměřen na oxyfuel spalování různých druhů biopaliv ve fluidní vrstvě, které se z pohledu nových zařízení jeví jako nejperspektivnější, a na celý technologický řetězec s ním spojený, včetně výroby kyslíku. 
Dalším klíčovým výzkumným směrem je oxy-zplyňování biomasy s minimalizací produkce CO2 a třetím klíčovým směrem jsou technologie využití zachyceného CO2 z oxyfuel spalování pro výrobu kapalných biopaliv 3. a 4. generace.

Zprávu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) najdete zde