CZ/EN

Aktuality

Volba kandidáta na děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze

Publikováno: 08. 01. 2018

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní vyhlašuje v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a vnitřními předpisy fakulty, volby kandidáta na děkana fakulty pro funkční období 2018 – 2022.

Více informací (harmonogram, náležitosti přihlášky kandidáta aj.) najdete na této stránce:  VOLBA KANDIDÁTA NA DĚKANA ČVUT FAKULTY STROJNÍ NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2018-2022