CZ/EN

Aktuality

Zveme vás na Dny otevřených dveří

Publikováno: 19. 12. 2017

Zájemce o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ale i rodiče potenciálních studentů zveme na Dny otevřených dveří. Ve středu 31. ledna 2018 od 9.00 hodin proběhne Den otevřených dveří v hlavní budově FS v Dejvicích, Technická 4, Praha 6. Ve čtvrtek 1. února 2018 od 9.00 hodin pak mohou návštěvníci zavítat na Den otevřených dveří v budově Fakulty strojní na Karlově náměstí 13, Praha 2.

Zájemce čeká prohlídka fakulty včetně vybraných pracovišť a laboratoří, seznámení s průběhem přijímacího řízení a dále získají informace nejen o studiu, ale také o perspektivách absolventů fakulty. Více než na jiných vysokých školách se totiž právě zde na Fakultě strojní snaží připravit studenty na nikoli jen strojařské aspekty jejich budoucího působení v praxi. „Proto jsem přišel s novými předměty Design v konstruování strojů nebo Kariéra v inženýrství, které mají studenty naučit uvažovat podnikatelsky,“ říká k tomu děkan fakulty prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. „Je totiž důležité nejen něco nového vyvinout, ale umět to také prodat – doslovně i v přeneseném slova smyslu.“


Co konkrétně zájemce o studium strojařiny čeká?31. ledna 2018 v budově Fakulty strojní v Dejvicích, Technická 4, Praha 6 (metro A, stanice Dejvická) se v rámci Dne otevřených dveří nabízejí dva termíny pro návštěvu fakulty - od 9.00 anebo od 11.00 hodin. V posluchárně D2-256 nejprve přivítá účastníky děkan prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. Následovat bude přednáška proděkana pro pedagogickou činnost doc. Ing. Jana Řezníčka, CSc.

Program zakončí prohlídka několika pracovišť a laboratoří. Půjde o Ústav strojírenské technologie ; Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie ; Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky ; Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky ; Ústav procesní a zpracovatelské techniky ; Ústav techniky prostředí ; Ústav přístrojové a řídicí techniky a Ústav energetiky.

Ve vstupním vestibulu fakulty předvedou studenti z týmu studentské formule CTU CartTech  své stroje. Můžete se jich také zeptat na vše, od návrhu přes stavbu formule až po mezinárodní závody, kterých se tým našich studentů každoročně účastní.
 1. února 2018 v budově Fakulty strojní na Karlově náměstí 13, Praha 2 (metro B, stanice Karlovo náměstí) začne program Dne otevřených dveří v 9.00 hodin v posluchárně A-214 přednáškou proděkana doc. Ing. Jana Řezníčka, CSc. Dále bude možné prohlédnout si Ústav letadlové techniky, Ústav materiálového inženýrství a Ústav řízení a ekonomiky podniku.
 


Vybírejte už nyní ČÍM CHCETE BÝT !

Zástupci fakulty na Dnech otevřených dveří rádi odpovědí na jakékoli otázky. U nich se lze také přihlásit na individuální prohlídku laboratoří fakulty.

Informace najdete také na Facebooku: Strojarna.cz