CZ/EN

Aktuality

Cena CRYTUR – soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

Publikováno: 19. 12. 2017

Cena CRYTUR patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v rámci zimních a jarních termínů státních závěrečných zkoušek v daném akademickém roce. Organizátoři tak chtějí podpořit snahu diplomatnů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Soutěž organizuje společnost Crytur ve spolupráci s portálem Careermarket.

Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2017/2018 s předpokládaným termínem obhajoby v období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018.

Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2018 (odevzdání DP lze posunout až do 31. 5. 2018). Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.

Podmínky soutěže a veškeré další informace naleznete zde.