CZ/EN

Aktuality

Výběrová řízení na pracovní pozice v rámci Fakulty strojní

Publikováno: 05. 12. 2017

Děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze vypisuje podle z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výběrové řízení na místa:
 1. Odborný asistent pro Ústav fyziky (12102) s odborným zaměřením na aplikovanou fyziku (fyzika plazmatu, iontové a plazmové technologie modifikace povrchů).
  INFO: Ing. Petr Vlčák, Ph.D., tel. 22435-2437, Petr.Vlcak@fs.cvut.cz
 2. Asistent / docent / profesor pro Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (12105) s odborným zaměřením na mechaniku tuhých a poddajných těles a prostředí se znalostí navrhování strojních součástí na mezní stavy porušení, resp. na biomechaniku se znalostí biomechaniky buněk, biomechaniky tvrdých a měkkých tkání a jejich materiálových modelů. Pro místa docenta a profesora je předpokladem jmenování v oboru Aplikovaná mechanika.
  INFO: prof. Ing. Milan RŮŽIČKA, CSc., tel. 22435-2512, e-mail Milan.Ruzicka@fs.cvut.cz
 3. Asistent / docent pro Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (12112) se zaměřením na obor termo a hydrodynamiky a se zkušenostmi v oblasti CFD simulací.
  INFO: prof. Ing. Jiří Nožička, CSc., tel. 22435-2580, Jiri.Nozicka@fs.cvut.cz
 4. Asistent / docent pro Ústav konstruování a části strojů (12113) se zaměřením na problematiku konstrukce a části strojů. Znalost CAD výhodou.
  INFO: prof. Ing. Vojtěch DYNYBYL, Ph.D., tel. 22435-2417, Vojtech.Dynybyl@fs.cvut.cz
 5. Asistent / docent pro Ústav energetiky (12115) s odborným zaměřením na problematiku pneumatických a hydraulických strojů.
  INFO: doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc., tel. 22435-2540, e-mail Michal.Kolovratnik@fs.cvut.cz
 6. Odborný asistent pro Ústav strojírenské technologie (12133) s odborným zaměřením na problematiku slévání a metalurgie kovových materiálů.
  INFO: doc. Ing. Ladislav KOLAŘÍK, Ph.D., tel. 22435-2619, Ladislav.Kolarik@fs.cvut.cz
 7. Asistent / odborný asistent / docent / profesor pro Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (12134) s odborným zaměřením na problematiku technologie obrábění a technologické projektování.
  INFO: Ing. Libor Beránek, Ph.D., tel. 22435-2613, Libor.Beranek@fs.cvut.cz

Kvalifikační předpoklady:
vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru (VŠ – Ph.D.) / doložená kvalifikace / praxe v příslušném oboru / vědecká a publikační činnost / morální a občanská bezúhonnost / znalost českého a jednoho světového jazyka.
Požadované doklady:
přihláška k výběrovému řízení / životopis s uvedením dosavadní praxe / kopie diplomů / jmenovací dekret u docentů a profesorů / soupis publikační činnosti.

Nástup dle dohody s příslušným vedoucím ústavu.

Přihlášky s požadovanými doklady se přijímají do 30 dnů po uveřejnění inzerátu v elektronické formě (PDF, JPG) na adrese: vladimir.hittman@fs.cvut.cz.
 
Inzerát byl zveřejněn v Hospodářských novinách dne 4. prosince 2017.