CZ/EN

Aktuality

Moderní trendy v simulacích plošného tváření

Publikováno: 15. 11. 2017

Česká společnost pro výzkum zpracování plechu a Ústav strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, vás zvou na seminář „Moderní trendy v simulacích plošného tváření“, 22. listopadu 2017 od 9.00 hodin, v budově Fakulty strojní ČVUT v Praze, Technická 4, Praha 6 – Dejvice, Ústav strojírenské technologie – místnost CTIV.

Vložné pro účastníky: firemní účastníci 1000 Kč, studenti zdarma
Přihlášky do 17. 11. 2017. Přihlášení, informace: jan.suchanek@fs.cvut.cz

Program
9:00 Registrace účastníků
9:30 Zahájení semináře – prof. Ing. J. Suchánek, CSc. (ČSVZP z.s.)
9:35

Analýza tepelných efektů v numerické simulaci hlubokého tažení.

Ing. T. Pilvousek, Ph.D, Ing. V. Černý (ŠKODA-AUTO, a.s.)

10:00

Robustnost numerické simulace v moderních principech konstrukce nástrojů.

Ing. T. Pačák (ŠKODA-AUTO, a.s.)

10:30

Simulace procesu výroby výlisku s lemováním.

Ing. P. Chaloupecký (ŠKODA-AUTO, a.s.)

11:00

Pam-Stamp – komplexní řešení v oblasti plošného tváření.

Ing. J. Nový (MECAS – ESI, s.r.o.)

11:30

Vliv rychlosti deformace na numerickou simulaci.

Ing. Kubelka + Ing. Tatíček, Ph.D. (ČVUT, FS, ÚST)

12:00 Občerstvení
12:30 Diskuze + presentace firem
13:00 Valná hromada ČSVZP