CZ/EN

Aktuality

Možnost studia v Kolumbii

Publikováno: 19. 05. 2017


Milí studenti, věnujte prosím pozornost následující lákavé nabídce. 

Kolumbijská vláda nabízí (v rámci otevřené mezinárodní nabídky) možnost ucházet se o stipendia pro magisterské studium („Maestría“, maximální délka studia 24 měsíců), specializační studium („Especialización“, maximální délka studia 12 měsíců) a doktoranturu („Doctorado“, maximální délka studia 36 měsíců). Studium musí začít v zimním semestru roku 2017, a to ještě v kalendářním roce 2017.
Nutnými podmínkami jsou dokončené pregraduální vysokoškolské vzdělání alespoň na úrovni bakaláře, dobrý studijní prospěch, alespoň 1 rok praxe v daném oboru, dobrá znalost španělštiny doložená složením jazykové zkoušky ELE a příslib přijetí od navrhované kolumbijské vysoké školy. Dolní věkový limit činí 25 let, horní věkový limit 50 let.

Přijatí uchazeči nebudou platit školné a budou pobírat stipendium ve výši 2 213 151 kolumbijských pesos měsíčně, což odpovídá trojnásobku minimální mzdy. Kromě toho obdrží některé příplatky (na počáteční výdaje, na nákup knih) a bude za ně uhrazeno zdravotní pojištění.
Podrobné informace a pokyny včetně seznamu všech vyžadovaných dokladů a příloh, které jsou součástí přihlášky, jsou zveřejněny na webové stránce http://ow.ly/LaLz30aja2Q    
 
Přihlášky musí být předány kolumbijské straně nejpozději do 2. června 2017 prostřednictvím velvyslanectví České republiky v Kolumbii:

Embajada de la República Checa
Edificio AB Proyectos, Calle 98 No. 9A-41, Oficina 602
Bogota
Tel: 0057-1-742 9142
Fax: 0057-1-742 9164
E-mail: bogota@embassy.mzv.cz
Web: http://www.mzv.cz/bogota/cz

 

Prof. Ing. Jiří Bíla, DrSc. - Jiri.Bila@fs.cvut.cz
proděkan pro zahraniční a vnější vztahy / Fakulta strojní ČVUT v Praze