CZ/EN

Aktuality

Informace proděkana pro zahraniční a vnější vztahy

Publikováno: 09. 05. 2017

Přinášíme informace prof. Jiřího Bíly.

1.

Ve spolupráci s rektorem Petrem Konvalinkou a prorektorem Zbyňkem Škvorem, kteří převzali role předsedů porot, a s Českým vysokým učením technickým v Praze opět hledáme a oceňujeme nejlepší mladé vědce, vedoucí prací a pedagogy.  

Prestižní soutěže o Cenu Wernera von Siemense v roce 2017

Vítězové si rozdělí odměny v celkové výši 1 000 000 Kč v následujících kategoriích, a navíc 5 000 Kč získá ten, kdo doporučí vítěze.

Víme, že bez dobrých pedagogů není dobrých studentů, a proto oceňujeme stejnou odměnou jako studenta i jeho vedoucího práce.

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
300 000 Kč
Nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace
300 000 Kč
Nejlepší diplomová práce
1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce
 
Nejlepší disertační práce
1. místo – 30 000 Kč student + 30 000 Kč vedoucí práce 
2. místo – 20 000 Kč student + 20 000 Kč vedoucí práce 
3. místo – 15 000 Kč student + 15 000 Kč vedoucí práce
 
Nejlepší pedagogický pracovník
100 000 Kč
 
Zvláštní ocenění 1 „Nejlepší disertační práce napsaná ženou“
20 000 Kč studentka
 
Zvláštní ocenění 2 „Ocenění za překonání překážek při studiu“
20 000 Kč student
Doporučení vítěze
5 000 Kč doporučující

Počet přihlášených studentů od vedoucího práce není omezen, ani počet nominací za univerzitu.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 27. listopadu 2017 na www.siemens.cz/cenasiemens.

Záštitu soutěži opětovně poskytli místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Lucie Rumlová, koordinátorka soutěže,  Siemens, s.r.o., Communications, CC EAF RC-CZ
Siemensova 1
155 00 Praha 13, Česká republika
Mob.: +420 702 150 940
lucie.rumlova@siemens.com

2.

Ve čtvrtek 18. 5. 2017 se koná na Masarykově koleji bezplatný workshop firmy, která nabízí modelovací a simulační prostředky podobné prostředkům MatLab, ovšem za podstatně nižší cenu. (Pozvánku najdete zde)

3.

Ve středu 10. 5. 2017, v 17.45 v místnosti 334, se koná přednáška Společnosti FESTO na téma IoT (Internet věcí) a Průmysl 4,0. Přednášet bude Ing. Zdeněk HAUMER