CZ/EN

Aktuality

Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

Publikováno: 14. 02. 2017

Byl vyhlášen čtvrtý ročníku soutěže Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Soutěž organizuje společnost Crytur ve spolupráci s portálem Careermarket.

Pro autory a školitele třech nejlepších prací jsou připraveny finanční odměny v celkové výši 95 000 Kč.

Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2016/2017 s předpokládaným termínem obhajoby v období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017.
Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2017 (odevzdání DP lze posunout až do 31. 5. 2017).
Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ.