CZ/EN

Aktuality

Nabídky přípravných kurzů pro Erasmus+

Publikováno: 10. 02. 2017

Odbor zahraničních vztahů Rektorátu ČVUT v Praze přináší nabídku přípravných kurzů pro Erasmus+ studijní pobyty v němčině, španělštině a francouzštině.

Doporučujeme všem, kteří plánují výjezd v rámci ERASMUS+, aby si během letního semestru ještě zlepšili úroveň daného jazyka a získali praktické zkušenosti s pobytem v příslušných zemích.

Přípravný kurz na studijní pobyt Erasmus+ ve Španělsku

Odbor zahraničních vztahů rektorátu ČVUT ve spolupráci s katedrou jazyků Fakulty elektrotechnické ČVUT nabízí přípravný kurz pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na španělských univerzitách.
Požaduje se vstupní znalost španělštiny alespoň na úrovni A2 Evropského referenčního rámce. Cílem kurzu je připravit studenty na praktické stránky pobytu a seznámit je s kulturou a reáliemi.
Kurz je jednosemestrální, 90 minut týdně.
Konání kurzu: středa 18:00 – 19:30 hod,
učebna T2:E1-103a, FEL ČVUT, Technická 2, 1. patro
Zahájení: 22. 2. 2017
Maximální počet studentů v kurzu: 12
Poplatek za kurz: 1000 Kč za semestr.
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Novotná, tereza.novotna9@gmail.com
Leták najdete zde

Příprava na studium v zahraničí pro studijní pobyty Erasmus+ s výukou v němčině

Ústav jazyků Fakulty strojní ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů rektorátu ČVUT pořádá kurz Příprava na studium v zahraničí pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na univerzitách v zemích s výukou v němčině.
Kurz je rozvržen do dvou semestrů, 13 dvouhodinových lekcí 1x týdně,
Jde o placený kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání v ceně 1000 Kč za semestr.
Konání kurzu: úterý 16:00 – 17.30 hod.,
učebna 304, Ústav jazyků Fakulty strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Zahájení: 28. února 2017
Vyučující: Mgr. Jaroslava Kommová
Zájemci ze všech fakult se mohou hlásit přímo u vyučující na adrese:
jaroslava.kommova@fs.cvut.cz, tel. +420 224 357 218.
Přihláška a další informace: https://www.czv.cvut.cz/priprava.php
Leták najdete zde

Příprava na studium v zahraničí pro studijní pobyty Erasmus+ s výukou ve francouzštině

Katedra jazyků Fakulty stavební ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů rektorátu ČVUT pořádá kurz Příprava na studium v zahraničí v rámci programu Erasmus+ ve frankofonních zemích.
Konání kurzu: středa 17:00 – 18:40 hod.,
učebna B 260, katedra jazyků, Fakulta stavební
Zahájení: 22. února 2017
Poplatek za kurz: 1000 Kč za semestr.
Vyučující: PhDr. Radka Škardová
Zájemci ze všech fakult se mohou hlásit přímo u vyučující na adrese:
radka.skardova@fsv.cvut.cz.
Leták najdete zde