Aktuality

Doporučeno zaměstnavateli 2016

Publikováno: 16. 11. 2016

Fakulta strojní ČVUT v Praze získala ocenění Škola doporučená zaměstnavateli 2016 a obsadila 2. místo v konkurenci s ostatními vysokými školami.

Soutěž „ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI“ pořádá Klub zaměstnavatelů České republiky a přední zaměstnavatelé v ní hodnotí fakulty vysokých škol podle kvality jejich absolventů. Fakulty vysokých škol hodnotilo 230 významných zaměstnavatelů z celé České republiky. Do hlasování se zapojily firmy ŠKODA AUTO, ČEZ, Česká pošta, FOXCONN, Robert Bosch, AGC, ArcelorMittal Ostrava, O2, T-Mobile, Siemens, Continental a další přední zaměstnavatelé.

Pořadí na prvních místech:

1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství – 1472 b.
2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní – 1380 b.
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní – 1039 b.

4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní – 940 b.
5. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií – 745 b.
6. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická – 716 b.
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – 645 b.
8. VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky – 495 b.
9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická – 489 b.
10. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická – 412 b.