CZ / EN

Aktuality

Národní centrum kompetence – Strojírenství dosáhlo úspěšných výsledků

Publikováno: 01. 06. 2023

Projekt „Národní centrum kompetence - STROJÍRENSTVÍ (NCKS)“ byl realizován od ledna 2019 do prosince 2022. V konsorciu bylo zapojeno celkem 26 účastníků, z toho 9 výzkumných organizací a 17 průmyslových partnerů.

Jedním ze zakládajících členů konsorcia NCK Strojírenství je Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT), Fakulty strojní ČVUT v Praze a společně s VÚTS a.s. vedl tento projekt. RCMT byl odborným řešitelem několika dílčích projektů, které se věnovaly oblastem dlouhodobého strategického zaměření pracoviště:

  • Stroje pro inteligentní výrobu
  • Digitální dvojčata strojů a technologií
  • Efektivní výrobní procesy
  • Stroje pro obrábění a aditivní technologie
  • Aditivní výroba a opravy metodami WAAM a DED
Více informací o výsledcích najdete na stránkách MM Průmyslové spektrum

Fotogalerie