CZ/EN

Aktuality

Omezení provozu univerzity - dopis děkana FS

Publikováno: 18. 09. 2020

Vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové,
 
bohužel dnes, 18. 9. 2020 byla Praha přepnuta na červený semafor = Stupeň III – Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos. To jednak podle Příkazu rektora 16/2020 a jednak podle opatření Hygienické stanice hl.m. Prahy znamená, že vysoké školy přecházejí na bezkontaktní výuku. Tedy i Fakulta strojní ČVUT v Praze. Podle příkazu rektora to navíc znamená, že
  1. Budovy univerzity v dané lokalitě jsou uzavřeny pro studenty bakalářských a magisterských programů i veřejnost.
  2. Výuka plně přechází na bezkontaktní formy.
  3. Je doporučeno, aby zaměstnanci univerzity přešli na homeoffice; je doporučeno, aby do budov vstupovali pouze zaměstnanci zajišťující nezbytný provoz.

 
Proto prosím od pondělí 21. 9. 2020 o způsobu Vaší práce rozhodnou vedoucí ústavů a útvarů. Obecně platí, že kdo může pracovat z domova, nechť zůstane doma a pracuje z domova, ale je třeba zajistit chod fakulty a plnění našich úkolů.
 
Můj příkaz o vstupu na fakultu, nošení roušek, hygienických opatřeních je v platnosti a bohužel je velmi aktuální. Budu s vámi takto elektronicky v pravidelném kontaktu.
 
V této nelehké době vám přeji hlavně pevné zdraví.
Děkuji.
 
Zdraví
Michael Valášek
Děkan FS ČVUT v Praze

 

DOPIS STUDENTŮM

Vážené paní kolegyně a vážení páni kolegové,
 
Velmi mne to mrzí, ale dnes byla Praha přepnuta na červený semafor = Stupeň III – Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos. To jednak podle Příkazu rektora 16/2020 a jednak podle opatření Hygienické stanice hl.m. Prahy znamená, že vysoké školy přecházejí na bezkontaktní výuku. Tedy i Fakulta strojní ČVUT v Praze. Podle příkazu rektora to navíc znamená, že budovy ČVUT jsou uzavřeny pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů i veřejnost.
 
Proto prosím v pondělí na naši společnou fakultu nechoďte. Chci Vás ale informovat o způsobu výuky a jejím harmonogramu. Plánuji se s vámi spojit v pondělí dne 21.9.2020 v 9:00 online přes program MS TEAMS. Během víkendu proto očekávejte zaslání emailu s přístupem do teamu v programu MS TEAMS, kde další postup výuky probereme. Nové studentky a studenti si mohou program MS TEAMS stáhnout po přihlášení na stránkách ČVUT (https://download.cvut.cz/microsoft-teams/).
 
Celá situace mne velmi mrzí, považuji tradiční výuku s osobním kontaktem pro vás za nenahraditelnou, zvláště výuka v laboratořích a výuka konstruování.
 
V této nelehké době vám přeji hlavně pevné zdraví.
Děkuji.
 
Zdraví
Michael Valášek
Děkan FS ČVUT v Praze