CZ/EN

Aktuality

Řadicí zubová spojka – od diplomky k patentu

Publikováno: 23. 05. 2019

Moderní vozidla s hybridním či elektrickým pohonem potřebují i nová konstrukční řešení jednotlivých funkčních celků.

Jedním z nich je funkční mechanismus pro řazení rychlostních stupňů, použitelný v hřídelových převodovkách, který využívá princip zubové spojky. Řešení navrhl v rámci diplomové práce Michal Jasný z Fakulty strojní ČVUT v Praze a na základě výsledků byl aretační mechanizmus úspěšně patentován Úřadem průmyslového vlastnictví pod názvem “Řadicí spojka“.

Článek, který tot řešení popisuje najdete zde.